Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Nikolaj MEDVEDEV

Nikolaj MEDVEDEV*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė A.Brazausko socialdemokratinė koalicija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Nikolajus MEDVEDEVAS

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras

Gimė 1933 m. rugsėjo 25 d. Kaune.

1952 m. baigė Kauno 10–ąją vidurinę mokyklą.

1956 m. baigė Kaliningrado aukštąją inžinerinę karinę jūrų mokyklą ir įgijo radiolokacijos ir radionavigacijos šturmano specialybę.

1956–1959 m. tarnavo TSRS karinėse jūrų pajėgose, buvo Laivo radijo ir lokacijos dalies viršininkas. 1959 m. demobilizuotas. Karibų krizės metu vėl pašauktas į laivyną, vienerius metus buvo raketinio laivo vadas.

1959–1989 m. dirbo Kauno radijo matavimų technikos moksliniame tyrimų institute inžinieriumi, Prietaisų sektoriaus viršininku.

1989 m. išrinktas TSRS liaudies deputatu. 1989–1991 m. dirbo Tarybų Sąjungos Aukščiausioje Taryboje, įstojo į A.Sacharovo vadovaujamą tarpregioninę deputatų grupę.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas Gudienos rinkimų apygardoje Nr. 122. Kandidatu 1990 m. iškėlė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Aukščiausiojoje Taryboje–Atkuriamajame Seime dirbo Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijoje, buvo Mandatų ir etikos komisijos pirmininkas, Valstybinės derybų su TSRS delegacijos narys.

1992–1996 m. – VI Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą. Seime dirbo Nacionalinio saugumo komitete.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas Pakruojo–Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 46. Kandidatu į Seimą 1996 m. iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Seime dirbo Nacionalinio saugumo (vėliau – Nacionalinio saugumo ir gynybos) komitete.

Tarpparlamentinės krikščionių ortodoksų asamblėjos sekretoriato, Tarpparlamentinės graikų kilmės deputatų asamblėjos narys.

Lietuvos graikų bendrijos tarybos narys.

1988 m. įsitraukė į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veiklą, buvo Sąjūdžio Seimo, Sąjūdžio Kauno miesto tarybos narys. Dalyvavo leidžiant Sąjūdžio laikraštį „Kauno aidai”, buvo rusiško šio laikraščio varianto redaktorius.

1962–1989 m. buvo TSKP narys. Nuo 1990 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Dabar – šios partijos Tarybos narys.

Radioelektroninių medicinos prietaisų srities išradimų autorius (prietaisai eksponuoti Meksikoje, Austrijoje, Prancūzijoje).

Publikacijų psichologinio žmonių suderinamumo tema Kijevo (Ukraina) ir Novosibirsko (Rusija) kibernetikos institutų periodiniuose leidiniuose autorius.

Pomėgiai – petrologija, psichologija, religijotyra ir dalyvavimas pasaulio ekumeniniame sąjūdyje, Rytų filosofija, Rytų medicinos pritaikymo, naudojant šiuolaikinę radioelektroninę ir kompiuterinę techniką, tarpnacionalinių santykių raidos Lietuvoje ir pasaulyje analizė.

Moka anglų, rusų, lenkų, ukrainiečių, vokiečių, graikų kalbas.

Žmona Natalija – pensininkė.

Sūnus Kirilas – informatikas sistemotechnikas, dirba Kaune akcinėje bendrovėje „Baltija”.
*

LR Seimas