Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Nikolaj MEDVEDEV

Nikolaj MEDVEDEV*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Pakruojo - Joniškio (Nr. 46) apygardoje,
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1933 m. rugsėjo 25 d. Kaune.

1952 m. baigė Kauno X vidurinę mokyklą, 1956 metais - Kaliningrado aukštąją inžinerinę karinę jūrų mokyklą, įgijo radiolokacijos ir radionavigacijos šturmano specialybę.

1956-1959 m. tarnavo sovietiniame kariniame jūrų laivyne. 1959 m. demobilizuotas. Karibų krizės metu vėl buvo pašauktas į laivyną, buvo raketinio laivo vadu. Po metų vėl buvo atleistas. Grįžęs dirbo Kauno radijo matavimų technikos mokslinių tyrimų institute inžinieriumi, grupės, sektoriaus, skyriaus vadovu.

1988 m. įsijungė į Sąjūdžio veiklą, buvo Sąjūdžio Seimo narys. Dalyvavo leidžiant Sąjūdžio "Kauno aido" laikraštį, buvo rusiško "Kauno aido" varianto redaktorius.

1989 m. buvo išrinktas TSRS liaudies deputatu, įstojo į A.Sacharovo vadovaujamą tarpregioninę deputatų grupę.

Buvo TSKP narys.

Nuo 1991 metų - Lietuvos socialdemokratų partijos narys, partijos tarybos narys.

Moka lenkų, rusų ir ukrainiečių kalbas.

Žmona Natalija. Sūnus Kirilas.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Graikijos Respublika ir Kipro Respublika grupės pirmininkas.

Parlamentinės ryšių su Rusijos Federacija grupės pirmininko pavaduotojas.

Parlamentinės ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupės narys.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas