Apie Baltijos Asamblėją 
TitulinisPranešimai spaudaiŽiniasklaidaiKontaktai

34-osios BA priimtuose dokumentuose akcentuotas saugumo ir gynybos stiprinimas

2015 m. lapkričio 20 d. SiųstiSpausdinti

2015 m. lapkričio 20 d. pranešimas VIR

 

Seime darbą baigė Baltijos Asamblėjos 34-oji sesija. Sesijos metu priimta rezoliucija parlamentarai išreiškia susirūpinimą dėl stiprėjančio terorizmo ir kintančios saugumo padėties ir ragina Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos parlamentus ir vyriausybes, taip pat Baltijos Ministrų Tarybą: skirti ir išlaikyti 2 procentus BVP gynybai; veikti siekiant likviduoti teroristų grupes ir prireikus bendradarbiaujant su mūsų sąjungininkais dalyvauti antžeminėse operacijose Sirijoje, Libijoje ir Irake; suvienyti pastangas įsigyjant svarbių gynybos priemonių, tarp jų oro gynybos sistemų; plėtoti bendradarbiavimą stiprinant Europos Sąjungos rytų sienos apsaugą; plėtoti ir įgyvendinti bendras priemones prieš Rusijos propagandą;  pradėti ekspertų derybas dėl bendrų pirkimų karinėje srityje.

Dėl bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje nuspręsta paraginti įgyvendinti elektroninio parašo tarp trijų valstybių galimybę; vykdant bendrus pirkimus atnaujinti techninę įrangą; koordinuoti kibernetiniam saugumui skirtų išteklių paskirstymą gynybos biudžete; stiprinti trijų valstybių kibernetinio saugumo savanorių darbuotojų bendradarbiavimą; sukurti bendrą Baltijos valstybių informacinių technologijų studijų programą.

Energetikos srityje Baltijos Asamblėja ragina ir toliau nuosekliai įgyvendinti sutartą veiksmų planą ir scenarijų dėl Baltijos valstybių elektros energijos tinklo sinchronizavimo su kontinentinės Europos elektros tinklais, užtikrinsiančio didesnį saugumą elektros energetikos srityje; dėti didžiausias pastangas gerinant regioninės dujų rinkos veikimą ir šalinant esamus dujų perdavimo infrastruktūros trukdžius; aktyviau vykdyti regioninį bendradarbiavimą, kad tarp Baltijos valstybių būtų sukurta pakankamai jungčių ir nustatyta elektros energijos balansavimo tvarka.

Parlamentarai išskyrė ir bendradarbiavimą transporto ir infrastruktūros srityse. Rezoliucijoje siūloma stiprinti bendradarbiavimą su Suomija ir Lenkija dėl jų dalyvavimo transporto tinklo TEN-T Šiaurės jūros ir Baltijos jūros koridoriaus; užtikrinti neatidėliotiną Rail Baltica projekto įgyvendinimą ir tam reikalingų teisės aktų pakeitimą griežtai laikantis nustatytų terminų, taip pat didesnį visuomenės informuotumą apie teigiamą projekto poveikį Baltijos valstybių ekonomikai; parengti bendrą Baltijos valstybių kelių transporto koridoriaus modernizavimo veiksmų planą.

Baltijos Asamblėja taip pat priėmė siūlymus dėl ekonominio bendradarbiavimo bei bendradarbiavimo sveikatos apsaugos srityje stiprinimo.

Šiandien priimtas ir Baltijos Asamblėjos 34-osios sesijos baigiamasis dokumentas. Jame Baltijos valstybių parlamentarai nustatė šiuos Baltijos Asamblėjos 2016 metų prioritetus: saugus Baltijos regionas: didesnis saugumas, strateginė komunikacija ir regiono kibernetinis saugumas; suvienytas Baltijos regionas: bendradarbiavimas aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir kultūros srityse; atviras Baltijos regionas: bendros Baltijos valstybių verslo erdvės plėtros skatinimas;

Taip pat nustatyti šie Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo 2016 metų prioritetai: regiono saugumo stiprinimas (įskaitant bendros gynybos planavimą, valstybių sienų apsaugos stiprinimą, tinkamą migracijos ir prieglobsčio politikos įgyvendinimą); strateginės komunikacijos skatinimas (įskaitant kokybiškos ir objektyvios informacijos teikimą regione, Europos vertybių apsaugą, visuomenės informuotumo apie demokratines vertybes didinimą, nepriklausomų visuomenės informavimo priemonių rėmimą); transporto ir energetikos infrastruktūros plėtra (įskaitant aktyvų darbą įgyvendinant projektą Rail Baltica, Baltijos valstybių energetinio saugumo stiprinimą, Baltijos šalių energijos rinkų ir infrastruktūros integravimą į Europos Sąjungos vidaus rinką ir infrastruktūrą ir sujungimą su jomis).

 

Baltijos Asamblėjos 35-ąją sesiją nuspręsta surengti 2016 m. spalio 27–28 dienomis Rygoje, Latvijos Respublikoje.

 

Baltijos Asamblėjos 34-osios sesijos rezoliucija

 

Baltijos Asamblėjos 34-osios sesijos baigiamasis dokumentas

 

Saulė Eglė Trembo

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyrius

Tel. (8 5) 239 6203, el. p. [email protected]

 


Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkės
Giedrės Purvaneckienės
sveikinimas


Vaizdo pasakojimas apie istorinę Seimo Kovo 11-osios Akto salę ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą

 

© Seimo kanceliarija, 2024