Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Česlovas JURŠĖNAS

Česlovas JURŠĖNAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

  • Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcija Frakcijos seniūnas (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Teisės ir teisėtvarkos komitetas Komiteto narys (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Seniūnų sueiga, narys (nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18)
  • Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, pirmininkas
  • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
  • Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys (nuo 1996 12 03 iki 2000 10 18)
  • Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje, narys (nuo 1997 06 24 iki 2000 10 18)
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1938 m. gegužės 18 d. Ignalinos rajono Panižiškės kaime.

1955 m. aukso medaliu baigė Ignalinos vidurinę mokyklą. 1960 m. Vilniaus universitete įgijo žurnalisto specialybę. Dirbo "Tiesoje". Nuo 1964 metų - Lietuvos RTV tarptautinis apžvalgininkas, po ketverių metų - televizijos Informacijos redakcijos vyriausiasis redaktorius. 1973 m. baigė Leningrado (Sankt-Peterburg) aukštąją partinę mokyklą. 1973-1975 metais ir 1983-1988 metais - Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto instruktorius, Spaudos, televizijos ir radijo sektoriaus vedėjas.

1975-1978 metais - LTSR Ministrų Tarybos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1978-1983 metais vadovavo "Vakarinių naujienų" redakcijai. 1988 m. rudenį tapo Televizijos ir radijo komiteto kolegijos nariu, politikos apžvalgininku, vedė TV "Atgimimo bangos" ir kitas populiarias laidas. 1989-1990 metais - Vyriausybės spaudos atstovas.

LKP atsiskyrimo nuo TSKP ir savarankiškos LKP pertvarkymo socialdemokratiniais pagrindais dalyvis.

Lietuvos demokratinės darbo partijos pirmininkas.

Išleido keletą knygų ir žinynų apie pasaulį ir politiką.

Pomėgiai - karikatūrų kolekcionavimas, šachmatai.

Moka vokiečių, rusų ir lenkų kalbas.

Žmona Jadvyga - žurnalistė, dirba Lietuvos telegramų agentūroje. Sūnus Saulius - fizikas, gamtos mokslų daktaras, dirba Vilniaus universitete.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos delegacijos narys.

Seimo ir Amerikos lietuvių bendruomenės atstovų komisijos narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupės pirmininkas.

Parlamentinės ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės pirmininko pavaduotojas.

Parlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika, Rusijos Federacija, Ukraina grupių narys.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas