Lietuvos Respublikos Seimas

Istorija

*  Lietuvos valstybės vėliava (2001 07 30, 12 Kb)
*  Žodžio „Seimas" kilmė (2001 07 30)
*  Lietuvos valstybės herbas (2001 07 04)
*  Lietuvos Taryba (1918)
*  Steigiamasis Seimas (1920-1922)
*  Steigiamojo Seimo 80-mečiui
*  I Seimas (1922-1923)
*  II Seimas (1923-1926)
*  III Seimas (1926-1927)
*  IV Seimas (1936-1940)
*  Aukščiausioji Taryba / Atkuriamasis Seimas (1990-1992)
*  1992 - 1996 m. Seimas
*  1996 - 2000 m. Seimas
*  Didysis Vilniaus Seimas (1905 m.)
*  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentas (XV-XVIIIa.)
*  Seimas Abiejų Tautų Respublikoje (XVI-XVIIIa.)
*
 Pradžia

LR Seimas