Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Kęstutis GLAVECKAS

Kęstutis GLAVECKAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Alytaus (Nr. 30) apygardoje,
iškėlė Lietuvos centro sąjunga
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

  • Biudžeto ir finansų komitetas Komiteto pirmininko pavaduotojas (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Centro frakcija Frakcijos narys (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
  • Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1949 m. balandžio 30 d. Vilniuje.

Habilituotas ekonomikos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos mokslų akademijos ekspertas, Tarptautinės informacijos akademijos tikrasis narys.

Skaitė paskaitas daugelyje užsienio universitetų, parašė per 300 mokslinių darbų. Pastaruoju metu dirbo Vilniaus universitete. Nacionalinės vertybinių popierių biržos tarybos pirmininkas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto tarybos pirmininkas. Lietuvos ir užsienio kompanijų konsultantas.

Buvo TSKP narys.

1989 m. gruodžio 22 d. LKP XX suvažiavime išrinktas partijos Centro komiteto sekretoriumi. 1990 m. kovo mėn. iš šio darbo pasitraukė.

Lietuvos centro sąjungos vicepirmininkas.

Moka anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbas.

Turi dvi suaugusias dukteris.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Turkijos Respublika grupės pirmininkės pavaduotojas.

Parlamentinės ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupės pirmininko pavaduotojas.

Parlamentinių ryšių su Graikija ir Kipru, Italijos Respublika, Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Lenkijos Respublika, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas