Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narė

Rasa JUKNEVIČIENĖ

Rasa JUKNEVIČIENĖ*

Seimo narė nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinkta Anykščių - Kupiškio (Nr. 49) apygardoje,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

  • Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Komiteto narė (nuo 1999 02 01 iki 2000 10 18)
  • Nacionalinio saugumo komitetas Komiteto narė (nuo 1996 11 26 iki 1999 01 31)
  • Seimo valdyba Pirmininko pavaduotoja (nuo 1999 11 09 iki 2000 10 18)
  • Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių (TS-LK) frakcija Frakcijos narė (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • NATO reikalų komisija Komisijos pirmininkė (nuo 1999 08 31 iki 2000 10 18)
  • Seniūnų sueiga, narė (nuo 1999 11 09 iki 2000 10 18)
  • Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, pirmininkė
  • Seimo 2003 metų delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, nario pavaduotoja (nuo 1999 01 25 iki 2000 01 10)
  • Seimo delegacija NATO Parlamentinėje Asamblėjoje, vadovė (nuo 1999 11 18 iki 2000 10 18)
Buvo išrinkta į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1958 m. sausio 26 d Panevėžio rajono Tiltagalių kaime. Tėvai - lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.

1976 m. baigė Panevėžio X vidurinę mokyklą. 1977-1983 m. studijavo Kauno medicinos institute (dabar - Medicinos universitetas), įgijo gydytojos specialybę. Nuo 1984 m. dirbo Pasvalio centrinėje ligoninėje vaikų gydytoja.

1988 m. išrinkta į Lietuvos Sąjūdžio Pasvalio rajono tarybą, 1989 m. - šios tarybos pirmininke. 1990 m., Sąjūdžio remiama, Pasvalio rinkimų apygardoje išrinkta į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą. Dirbo Savivaldybių reikalų komisijoje.

Nuo 1992 m. rudens dirbo Seimo opozicijos atstove spaudai, Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos referente.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narė nuo jos įkūrimo (1993). 1996 m. II sąjungos suvažiavime išrinkta valdybos nare. 1996 m. vasarą, susikūrus Lietuvos - Atlanto sutarties bendrijai, išrinkta jos pirmininko pavaduotoja.

Seimo narė daug dėmesio skiria savivaldybių veiklai bei jų ryšiams su kitų šalių savivaldybėmis. Yra paskelbusi straipsnių periodinėje spaudoje.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Vyras Zenonas Juknevičius - advokatas.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narė.

Parlamentinės ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupės pirmininkė.

Parlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Prancūzijos Respublika grupių narė.

Kovo 11-osios Akto signatarė.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas