Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Emanuelis ZINGERIS

Emanuelis ZINGERIS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1957 m. liepos 16 d. Kaune, gydytojos ir mokytojo šeimoje.

1981 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo filologo kvalifikaciją.

1979 -1981 m. dirbo Kauno istorijos muziejaus moksliniu bendradarbiu. 1982-1986 metais - Lietuvių literatūros katedros aspirantas. 1986-1988 m. dirbo Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto dėstytoju, 1988-1989 metais - Lietuvos knygų rūmų Judaikos sektoriaus vedėju, 1989-1990 metais - Lietuvos valstybinio žydų muziejaus direktoriumi. Yra paskelbęs straipsnių apie Lietuvos kultūros palikimą, lietuvių ir žydų literatūros ryšius.

1991 metais Valstybinės delegacijos deryboms su TSRS narys.

Lietuvos delegacijos Europos Tarybos parlamentinėje Asamblėjoje narys, nuo 1998 metų - Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Kultūros ir švietimo komiteto vicepirmininkas.

Atgimimo laikotarpiu dalyvavo Sąjūdžio veikloje, išrinktas Sąjūdžio Seimo tarybos nariu. Nuo 1991 metų - Lietuvos savanoris.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus steigėjas, direktorius. Lietuvos žydų bendruomenės garbės pirmininkas.

Vienas iš Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) steigėjų, jos valdybos narys.

Moka anglų kalbą.

Žmona Virginija - filologė. Sūnus Dovydas ir duktė Estera - moksleiviai.

Seimo delegacijos Europos Tarybos parlamentinėje Asamblėjoje narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Izraelio valstybės Knesetu grupės pirmininkas.

Parlamentinės ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupės pirmininkas.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas