Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Juozas OLEKAS

Juozas OLEKAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Suvalkijos (Nr. 63) apygardoje,
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Biografija

Gimė 1955 m. spalio 30 d. Sibire, Krasnojarsko krašte, Mansko rajone, B.Ungut kaime, lietuvių tremtinių šeimoje.

Grįžęs iš tremties, lankė Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1974 m. įstojo į Kauno medicinos institutą (Medicinos universitetas). Nuo 1976 m. studijas tęsė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.

1980-1988 m. dirbo Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, Vilniaus universiteto Mikrochirurgijos centre gydytoju, vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Nuo 1987 metų - medicinos mokslų kandidatas (dabar - medicinos mokslų daktaras). Už darbus mikrochirurgijos srityje kartu su grupe kolegų apdovanotas valstybine premija.

1988 m. dalyvavo Sąjūdžio kūrimo veikloje, pirmajame suvažiavime išrinktas Sąjūdžio Seimo nariu. 1989 m. Suvalkijos krašto žmonių išrinktas TSRS liaudies deputatu. 1989-1990 m. kaip Lietuvos delegacijos narys dirbo Sovietų Sąjungos Aukščiausiojoje Taryboje.

1990 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo paskirtas pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru (XXII LR Vyriausybėje).

1992 m. Lietuvos demokratinei darbo partijai laimėjus rinkimus, atsisakė toliau dirbti Vyriausybėje. 1993-1994 m. dirbo Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės gydytoju chirurgu. Nuo 1994 m. dirbo Vilniaus universitetinės Žalgirio ligoninės vyriausiuoju gydytoju. 1997 m. išrinktas Lietuvos profesinių sąjungų centro pirmininku.

1992-1993 metais - Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro organizacinės komisijos narys. Daugelio tarptautinių medicinos organizacijų narys, daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių autorius.

Mėgsta medžioti, sportuoti (ypač futbolą), dirbti sode ir senelio ūkyje, lankytis teatre.

Lietuvos Socialdemokratų partijos narys nuo 1989 m. Nuo 1999 m. gegužės 29 d. Lietuvos Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Su žmona Aurelija augina dukteris Laurą ir Joaną bei sūnų Juozą.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Japonija grupės pirmininko pavaduotojas.

Parlamentinės ryšių su Taivaniu grupės pirmininko pavaduotojas.

Parlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija, Graikijos Respublika ir Kipro Respublika, Italijos Respublika, Rusijos Federacija, Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Ukraina grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas