Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Members of the Seimas
Valerijus Simulik
Valerijus Simulik
Seimas 2016-2020
Member of the Seimas from 11/14/2016
till 11/13/2020
Nominated by: Lithuanian Farmers and Greens Union
Elected: Saulės (No: 24) in the electoral constituency
Position Position
|
Biography Biography

Committees of the Seimas

11/22/2016 - 11/13/2020Committee on Human Rights, Chair
11/16/2016 - 11/21/2016Committee on Human Rights, Member

Commissions of the Seimas

11/22/2016 - 11/13/2020Commission for Youth and Sport Affairs, Member

Political groups of the Seimas

11/14/2016 - 11/13/2020Lithuanian Farmers and Greens Union Political Group, Member

Drafts tabled

Business trips

2020.03.12 - 2020.03.14Dėl Kęstučio Bartkevičiaus ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Beniliukso parlamento plenarinėje sesijoje ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė)
2020.03.01 - 2020.03.03Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos jūros parlamentinės konferencijos Nuolatinio komiteto ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiuose (Belgijos Karalystė)
2020.02.24 - 2020.02.28Dėl Kęstučio Masiulio, Valerijaus Simuliko ir Irenos Šiaulienės oficialaus vizito į Uzbekistano Respubliką (Uzbekistano Respublika)
2020.02.07 - 2020.02.11Dėl Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo Azerbaidžano Respublikos parlamento rinkimų stebėjimo misijoje (Azerbaidžano Respublika)
2020.01.12 - 2020.01.14Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos jūros šalių parlamentinės konferencijos darbo grupės posėdyje (Vokietijos Federacinė Respublika)
2019.12.20 - 2019.12.24Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Uzbekistano Respublikos parlamento rinkimų stebėjimo misijoje (Uzbekistano Respublika)
2019.11.28 - 2019.11.29Dėl Seimo narių dalyvavimo 38-ojoje Baltijos Asamblėjos sesijoje ir 25-ojoje Baltijos Taryboje (Latvijos Respublika)
2019.11.18 - 2019.11.22Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Juodosios jūros ekonominio bendradarbiavimo parlamentinės asamblėjos 54-ojoje plenarinėje sesijoje (Bulgarijos Respublika)
2019.11.10 - 2019.11.11Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos jūros šalių parlamentinės konferencijos Nuolatinio komiteto posėdyje (Vokietijos Federacinė Respublika)
2019.11.05 - 2019.11.08Dėl Jono Liesio, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo susitikimuose su Moldovos Respublikos vadovais (Moldovos Respublika)
2019.10.17 - 2019.10.18Dėl Seimo narių dalyvavimo Baltijos Asamblėjos Prezidiumo, Biudžeto ir kontrolės komiteto ir Konsultacinės tarybos posėdžiuose (Latvijos Respublika)
2019.09.16 - 2019.09.18Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo 9-ojoje Barenco jūros parlamentinėje konferencijoje (Švedijos Karalystė)
2019.09.08 - 2019.09.09Dėl Audroniaus Ažubalio ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Tarpparlamentinėje konferencijoje prieglobsčio ir imigracijos klausimais (Suomijos Respublika)
2019.08.24 - 2019.08.27Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo 28-ojoje Baltijos jūros šalių parlamentinėje konferencijoje, BJŠPK Nuolatinio komiteto ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiuose (Norvegijos Karalystė)
2019.08.23 - 2019.08.24Dėl Kęstučio Bartkevičiaus, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiuose (Latvijos Respublika)
2019.07.20 - 2019.07.22Dėl Jono Jaručio, Lauryno Kasčiūno, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo Ukrainos Aukščiausiosios Rados rinkimų stebėjimo misijoje (Ukraina)
2019.06.13 - 2019.06.15Dėl Valerijaus Simuliko ir Kęstučio Bartkevičiaus dalyvavimo Beniliukso parlamento plenarinėje sesijoje ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė)
2019.06.09 - 2019.06.10Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje ir susitikime su Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministru, Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo tarybos pirmininku (Latvijos Respublika)
2019.06.06 - 2019.06.08Dėl Andriaus Navicko, Leonardo Talmonto ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo susitikime su Ukrainos Aukščiausiosios Rados Žmogaus teisių, tautinių mažumų ir tarpnacionalinių santykių komiteto nariais bei žmogaus teisių ombudsmenu (Ukraina)
2019.05.15 - 2019.05.18Dėl Kęstučio Bartkevičiaus, Valerijaus Simuliko ir Irenos Šiaulienės dalyvavimo Europos jūros dienos renginiuose ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Portugalijos Respublika)
2019.05.09 - 2019.05.10Dėl Kęstučio Bartkevičiaus, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo Baltijos Asamblėjos Prezidiumo bei Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžiuose (Latvijos Respublika)
2019.04.19 - 2019.04.22Dėl Valerijaus Simuliko ir Tomo Tomilino dalyvavimo Ukrainos prezidento rinkimų stebėjimo misijoje (Ukraina)
2019.04.08 - 2019.04.10Dėl Kęstučio Bartkevičiaus ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Šiaurės Tarybos sesijoje ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Danijos Karalystė)
2019.03.28 - 2019.04.01Dėl Seimo narių dalyvavimo Ukrainos prezidento rinkimų stebėjimo misijoje (Ukraina)
2019.03.22 - 2019.03.23Dėl Kęstučio Bartkevičiaus ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Beniliukso parlamento teminėje sesijoje ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė)
2019.02.20 - 2019.02.22Dėl Valerijaus Simuliko ir Kęstučio Bartkevičiaus dalyvavimo Baltijos jūros šalių parlamentinės konferencijos Nuolatinio komiteto ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiuose (Belgijos Karalystė)
2019.01.24 - 2019.01.25Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos Asamblėjos Saugumo ir gynybos komiteto posėdyje (Latvijos Respublika)
2018.11.19 - 2018.11.21Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo tarpparlamentiniame susitikime „Žmogaus teisės ir Europos Sąjungos politika“ (Belgijos Karalystė)
2018.11.11 - 2018.11.14Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos jūros šalių parlamentinės konferencijos Nuolatinio komiteto posėdyje (Norvegijos Karalystė)
2018.10.04 - 2018.10.07Dėl Valerijaus Simuliko ir Kęstučio Bartkevičiaus dalyvavimo inauguracinėje Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos Parlamentinės Asamblėjos sesijoje (Gruzija)
2018.09.26 - 2018.09.29Dėl Kęstučio Bartkevičiaus, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo GUAM Parlamentinės Asamblėjos sesijoje (Moldovos Respublika)
2018.09.22 - 2018.09.22Dėl Seimo narių dalyvavimo Baltų vienybės dienos minėjimo renginiuose (Latvijos Respublika)
2018.09.20 - 2018.09.21Dėl Seimo narių dalyvavimo Baltijos Asamblėjos Prezidiumo, Biudžeto ir kontrolės komiteto bei Konsultacinės tarybos posėdžiuose (Latvijos Respublika)
2018.08.25 - 2018.08.28Dėl Kęstučio Bartkevičiaus ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo 27-ojoje Baltijos jūros šalių parlamentinėje konferencijoje ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Suomijos Respublika)
2018.06.18 - 2018.06.22Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Juodosios jūros ekonominio bendradrabiavimo organizacijos parlamentinės asamblėjos 51-ojoje plenarinėje sesijoje (Albanija)
2018.06.14 - 2018.06.16Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Beniliukso parlamento plenarinėje sesijoje ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Nyderlandų Karalystė)
2018.05.30 - 2018.06.03Dėl Kęstučio Bartkevičiaus ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Europos jūros dienos renginiuose ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Bulgarijos Respublika)
2018.05.14 - 2018.05.16Dėl Kęstučio Masiulio, Juliaus Sabatausko ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rengiamame tarpparlamentiniame komitetų susitikime (Belgijos Karalystė)
2018.05.06 - 2018.05.09Dėl Valerijaus Simuliko vizito į Uzbekistano Respubliką kartu su Vyriausybine delegacija (Uzbekistano Respublika)
2018.04.09 - 2018.04.13Dėl Aušros Papirtienės, Valerijaus Simuliko, Gintaro Vaičekausko ir Egidijaus Vareikio komandiruotės stebėti Azerbaidžano Respublikos prezidento rinkimų (Azerbaidžano Respublika)
2018.03.22 - 2018.03.24Dėl Kęstučio Bartkevičiaus, Virgilijaus Poderio ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo trišalėje Baltijos Asamblėjos, Šiaurės Tarybos ir Beniliukso parlamento konferencijoje ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Nyderlandų Karalystė)
2018.03.18 - 2018.03.19Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos jūros šalių parlamentinės konferencijos Migracijos ir integracijos darbo grupės posėdyje (Švedijos Karalystė)
2018.02.26 - 2018.02.28Dėl Valerijaus Simuliko ir Egidijaus Vareikio dalyvavimo Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto tarpparlamentiniame susitikime (Belgijos Karalystė)
2018.02.21 - 2018.02.23Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos jūros šalių parlamentinės konferencijos Nuolatinio komiteto ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiuose (Belgijos Karalystė)
2018.02.05 - 2018.02.07Dėl Justo Džiugelio, Andriaus Navicko ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo susitikimuose su Europos Parlamento nariais (Prancūzijos Respublika)
2018.01.23 - 2018.01.25Dėl Aušrinės Norkienės ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rengiamame tarpparlamentiniame posėdyje (Belgijos Karalystė)
2017.12.16 - 2017.12.19Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo GUAM Parlamentinės Asamblėjos sesijoje (Gruzija)
2017.11.20 - 2017.11.22Dėl Aušros Maldeikienės ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto rengiamame tarpparlamentiniame komitetų susitikime (Belgijos Karalystė)
2017.11.09 - 2017.11.11Dėl Seimo narių dalyvavimo 36-ojoje Baltijos Asamblėjos sesijoje (Estijos Respublika)
2017.10.30 - 2017.11.02Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo 69-ojoje Šiaurės Tarybos sesijoje ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Suomijos Respublika)
2017.10.18 - 2017.10.21Dėl Irenos Šiaulienės, Kęstučio Bartkevičiaus, Valerijaus Simuliko ir Algio Strelčiūno dalyvavimo susitikimuose su Azerbaidžano Respublikos Didžiojo Medžliso ir kitų institucijų atstovais (Azerbaidžano Respublika)
2017.09.28 - 2017.09.29Dėl Kęstučio Bartkevičiaus, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo Baltijos Asamblėjos posėdžiuose (Estijos Respublika)
2017.06.21 - 2017.06.23Dėl Juliaus Sabatausko ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto tarpparlamentiniame posėdyje (Belgijos Karalystė)
2017.06.15 - 2017.06.17Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Beniliukso parlamento plenarinėje sesijoje (Norvegijos Karalystė)
2017.06.08 - 2017.06.09Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos Asamblėjos, Beniliukso parlamento, Gruzijos, Ukrainos, Azerbaidžano ir Moldovos Parlamentinės Asamblėjos, Šiaurės Tarybos ir Višegrado šalių konferencijoje (Latvijos Respublika)
2017.06.01 - 2017.06.02Dėl Kęstučio Bartkevičiaus ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Estijos Respublika)
2017.05.17 - 2017.05.20Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Europos jūros dienos renginiuose ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė)
2017.04.27 - 2017.04.28Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo komiteto posėdyje (Vokietijos Federacinė Respublika)
2017.03.23 - 2017.03.25Dėl Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo Beniliukso parlamento organizuojamuose debatuose (Nyderlandų Karalystė)
2017.02.27 - 2017.03.01Dėl Audroniaus Ažubalio ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo tarpparlamentiniame renginyje (Belgijos Karalystė)
2017.01.22 - 2017.01.24Dėl Lino Balsio ir Valerijaus Simuliko komandiruotės į Belgijos Karalystę (Belgijos Karalystė)
2016.12.13 - 2016.12.16Dėl Kęstučio Bartkevičiaus ir Valerijaus Simuliko komandiruotės į Azerbaidžano Respubliką (Azerbaidžano Respublika)
2016.12.02 - 2016.12.07K. Masiulio ir V. Simuliko komandiruotė į Taškentą (Armėnijos Respublika)
2016.11.27 - 2016.11.30V. Simuliko komandiruotė į Keblaviką (Islandijos Respublika)

Tours

2017.07.09 - 2017.07.16Dėl Kazio Starkevičiaus, Aušros Papirtienės, Valerijaus Simuliko, Rimantės Šalaševičiūtės ir Gintaro Vaičekausko kelionės į Taivaną (Kinijos provincija) (Taivanas)
No data found
No data found

Date of birth

2 August 1966

Place of birth

Šiauliai, Lithuania

 

 

Education

 

 

 

2002–2005

MA in Law, Studies of State Administration and Law, Mykolas Romeris University

2001–2003

MA in Management and Business Administration; specialisation: education management; Faculty of Social Sciences, Šiauliai University

1984–1988

Diploma of Teacher, Faculty of Physics-Mathematics, Šiauliai Pedagogical Institute (currently Šiauliai University)

1975–1984

Secondary School No 14 (currently Lieporiai Gymnasium) in Šiauliai

 

 

Work experience

 

 

 

1994–2000

Principal, Gytariai Secondary School in Šiauliai (currently Gytariai Progymnasium)

1991–1994

Deputy Principal for Teaching and Development, Secondary School No 21 (currently Šventupio Secondary School) in Šiauliai

1988–1991

Technician, Department of Physics, Šiauliai Pedagogical Institute

1988

Physics Teacher, Secondary School No 36 (currently Palemonas Secondary School) in Kaunas

 

 

Political career

 

 

 

Since 2014

Chair, non-governmental movement For Šiauliai

2012–2016

Member of the 11th Seimas

 

Member, Committee on European Affairs (2012–2015)

 

Member, Committee on Foreign Affairs

 

Member, Commission for Ethics and Procedures (2015–2016)

 

Deputy Chair, Commission for Youth and Sport Affairs (2015–2016)

 

Member, Seimas Delegation to the Baltic Assembly

2008–2012

Member of the 10th Seimas

 

Member, Deputy Chair, Committee on Human Rights

 

Member, Committee on European Affairs

 

Member, Commission for Youth and Sport Affairs

 

Member, Seimas Delegation to the Baltic Assembly

2004–2008

Member of the 9th Seimas

 

Member, Committee on Education, Science and Culture

 

Member, Constitutional Commission

 

Head, Seimas Delegation to the Baltic Assembly

2000–2004

Member of the 8th Seimas

 

Chair, Committee on Education, Science and Culture

 

Member, Committee on Foreign Affairs

 

Member, Anticorruption Commission

 

Member, Commission for Ethics and Procedures

 

Member, Commission on the Problems of Ignalina Nuclear Power Plant

 

Member, Commission for Youth and Sport Affairs

 

Member, Seimas Delegation to the Baltic Assembly

 

Member, Seimas Delegation to the Assembly of Western European Union

 

Member, Seimas Delegation to the Assembly of the Seimas of the Republic of Lithuania and the Verkhovna Rada of Ukraine

2000–2003

Member, Šiauliai City Municipal Council; Chairman, Committee on Education and Culture, Šiauliai City Municipal Council

1999–2011

Chairman, Division of the New Union (Social Liberals) in Šiauliai

 

 

Miscellaneous

 

 

 

Membership: Member, Šiauliai Branch, Lithuanian School Masters’ Association (since 1995); President, Schoolchildren’s Basketball League (2000–2003); President, Lithuanian Schoolchildren’s Sport Association (2000–2004); Member, Lithuanian Branch, LIONS Clubs International; Member, Vilnius Branch, LIONS Club (since 2004); Founder and Member, association Volunteer Security Forces; Chair of the Board, football club Šiauliai (since 2012–2013)

Awards: Commemorative Badge for Personal Service to the Course of Lithuania’s Trans-Atlantic Integration; Medal of the Baltic Assembly; Commemorative Badge from the Department of Physical Education and Sports for the development of children’s sports, Olympic Star award by the Lithuanian National Olympic Committee for service to Olympic sports in Lithuania

Interests: regional policy, education and science, human rights, activities of non-governmental organisations, leisure activities of school-age children

Activities: radio amateur having an individual call sign; Member, Lithuanian Amateur Radio Society (since 1985); Member, radio club Vytis (since 1999); Member, Lithuanian Radio Sport Federation; lectures on Globalisation and Eurointegration at the Lithuanian Academy of Physical Culture

Hobbies: reading, radio sport

Languages: Lithuanian, English, Russian

 

 

Family

 

Married with a child

     

 

Seat at plenary chamber Seat at plenary chamber