Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Laima Nagienė

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2024-06-05 XIVP-3904 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-22 XIVP-253 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I -621 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-12 XIVP-3528 Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 10-1, 16-1, 19, 20, 20-1 ir 20-4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-30 XIVP-3845 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-03 XIVP-1368 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-19 XIVP-2020 Žemės įstatymo Nr. I-446 9(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2023-12-14 XIVP-3419 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 14, 28, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-22 XIVP-251 Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-298)

2021-05-13

2023-10-06 XIVP-3141 Konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-08 XIVP-1378 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-08 XIVP-2333 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-12-15

2021-02-23 XIVP-266 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-25 XIVP-2399 Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-16

2021-09-06 XIVP-795 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-10-20 XIVP-998 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2024-06-11 XIVP-3929 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr.XIV-1229 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-05 XIVP-3370 Rinkimų kodekso 76, 176 ir 193 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-11 XIVP-212 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-15 XIVP-645 Seimo rezoliucijos „Dėl konstitucinių tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje“ projektas

Atmestas

2021-06-17

2023-06-19 XIVP-2921 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės pakeitimo įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir pakeitimo įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-04-16

2023-04-18 XIVP-2651 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-25 XIVP-3573 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-02 XIVP-2467 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2023-12-23 XIVP-3271GR Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) straipsniais ir priedu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2483)

2024-03-14

2023-10-30 XIVP-3271 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) straipsniais ir priedu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2342)

2023-12-14

2023-09-29 XIVP-3120 Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-21 XIVP-2369 Seimo rezoliucijos „Dėl Vilniaus viešojo transporto vairuotojų streiko socialinio poveikio“ projektas
2024-03-12 XIVP-3531 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-17 XIVP-2390 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2021-06-08 XIVP-619 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1029)

2022-04-21

2024-05-23 XIVP-3825 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-22 XIVP-254 Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-05-27

2021-05-20 XIVP-531 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos“ projektas

Priimtas

(XIV-361)

2021-05-27

2023-03-01 XIVP-2465 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-10 XIVP-819 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 6, 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-09 XIVP-1789 Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-24 XIVP-2295 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 28 ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas
2023-02-28 XIVP-2456 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-21 XIVP-1266 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją aplinkybių 2021 metų rugpjūčio - gruodžio mėnesiais" projektas

Atmestas

2021-12-23

2021-09-06 XIVP-796 Kelių įstatymo Nr. I-891 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-14 XIVP-3080 Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2487)

2024-03-14

2023-09-10 XIVP-3068 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 6, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-17 XIVP-1835 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2023-03-08 XIVP-2488 Baudžiamojo proceso kodekso 122 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-10 XIVP-629 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2021-06-17 XIVP-672 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2022-09-13 XIVP-1992 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-29

2021-10-20 XIVP-999 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-03 XIVP-2223 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-11-08

2022-03-24 XIVP-1457 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-07

2021-02-25 XIVP-284 Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 5, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-10-28 XIVP-2210 Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų seksualinių nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo, atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos nukentėjusiesiems“ projektas

Priimtas

(XIV-1502)

2022-11-08

2021-12-14 XIVP-1237 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti "Belaruskalij" trąšų tranzito per Lietuvą aplinkybių 2021 metų rudenį parlamentinį tyrimą" projektas

Atmestas

2021-12-23

2022-09-22 XIVP-2031 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinės krizės suvaldymo“ projektas

Atmestas

2022-09-22

2024-04-05 XIVP-3607 Seimo rezoliucijos „Dėl situacijos švietime“ projektas

Atmestas

2024-04-11

2022-03-10 XIVP-1398 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-04-28

2023-04-21 XIVP-2662 Žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2090)

2023-06-22

2023-11-23 XIVP-3337 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-446 pakeitimo įstatymo projektas
2022-10-27 XIVP-2206 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos tęstinumo ir valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros, rekonstrukcijų ir remonto“ projektas

Atmestas

2022-11-03

2022-05-19 XIVP-1707 Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų paskelbimo Dariaus ir Girėno "Lituanicos" skrydžio metais“ projektas
2023-12-23 XIVP-3438 Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų“ projektas
2022-06-16 XIVP-1815 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 35, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-10 XIVP-209 Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo Nr. X-987 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1147)

2022-06-21

2023-06-19 XIVP-2920 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-04-16

2023-03-08 XIVP-2487 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-06 XIVP-792 Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-12 XIVP-3529 Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-13 XIVP-411 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-30 XIVP-2404 Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1902)

2023-04-25

2024-02-12 XIVP-3480 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-31 XIVP-3850 Seimo rezoliucijos „Dėl tvarios miškų politikos“ projektas

Atmestas

2024-06-06

2023-09-14 XIVP-3079 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2486)

2024-03-14

2023-02-24 XIVP-2443 Rinkimų kodekso 176 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-14 XIVP-1238 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-30 XIVP-2405 Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1903)

2023-04-25

2023-02-06 XIVP-2414 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-16 XIVP-1818 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-01 XIVP-3045 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-09 XIVP-407 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. XIII-3021 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Atmestas

2021-04-15

2022-03-23 XIVP-1453 Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1022)

2022-04-19

2022-08-10 XIVP-1913 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-13 XIVP-1993 Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-14 XIVP-3417 Seimo rezoliucijos „Dėl pasitikėjimo Seimo Pirmininkės tolesniu darbu“ projektas
2024-03-27 XIVP-3581 Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2241 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-01 XIVP-293 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 65 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-14 XIVP-2536 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-15 XIVP-642 Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-03 XIVP-297 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-13 XIVP-3307 Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2553)

2024-04-18

2022-09-07 XIVP-1967 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-10 XIVP-1799 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-06 XIVP-1965 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-22

2022-03-17 XIVP-1433 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių embargo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir ekonominių pasekmių šalies gyventojams ir verslui kompensavimo“ projektas

Priimtas

(XIV-967)

2022-03-22

2023-11-23 XIVP-3342 Seimo nutarimo „Dėl patariamojo referendumo dėl plynųjų miško kirtimų ribojimo ir uždraudimo saugomose teritorijose paskelbimo“ projektas
2024-05-16 XIVP-3779 Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo Nr. XIV-1936 pavadinimo, 1, 2, 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2022-04-21 XIVP-1591 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-04-28 XIVP-2690 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 papildymo 206(1) straipsniu“ projektas

Priimtas

(XIV-2691)

2024-06-06

2023-08-21 XIVP-3022 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-16 XIVP-3777 Seimo nutarimo „Dėl 2026 metų paskelbimo kompozitoriaus Vytauto Klovos metais“ projektas
2023-03-27 XIVP-2578 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1978)

2023-05-23

2024-05-07 XIVP-3744 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41, 42 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2678)

2024-06-06

2023-05-26 XIVP-2799 Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2432)

2023-12-19

2022-09-27 XIVP-2044 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-25 XIVP-287 Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymo Nr. XIII-2719 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Atmestas

2021-05-27

2023-02-28 XIVP-2449 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-13 XIVP-1991 Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas
2022-11-24 XIVP-2294 Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1780)

2022-12-23

2022-04-15 XIVP-1518 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-06 XIVP-2413 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 29 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 36(6) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2116)

2023-06-29

2022-06-16 XIVP-1817 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-21

2022-09-19 XIVP-2022 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-08-28 XIVP-3037 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-16 XIVP-3783 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 21, 26, 33, ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-21 XIVP-427 Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų paskelbimo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais" projektas

Priimtas

(XIV-316)

2021-05-13

2024-04-22 XIVP-3666 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-23 XIVP-2569 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-03-28

2021-02-23 XIVP-265 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-15 XIVP-2538 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-06 XIVP-791 Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-04-20 XIVP-2658 Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-04-27

2023-03-01 XIVP-2466 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-23 XIVP-876 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-28 XIVP-2450 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-10 XIVP-3069 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-12-16 XIVP-120 Seimo rezoliucijos „Dėl smulkaus verslo diskriminacijos, valdant COVID-19 pandemiją, vengimo“ projektas

Priimtas

(XIV-151)

2021-01-05

2021-09-06 XIVP-793 Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 94 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-11 XIVP-3393 Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 10(1) ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-21 XIVP-3102 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-21 XIVP-2926 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-09-10

2023-04-18 XIVP-2653 Kelių transporto kodekso 2, 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-21 XIVP-2556 Rinkimų kodekso 163 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-20 XIVP-3562 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1129 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-10-17 XIVP-3204 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-10 XIVP-1980 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-22

2021-06-10 XIVP-631 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-28 XIVP-3588 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 15 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-10 XIVP-208 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1), 25, 37, 41, 42, 48(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-15 XIVP-1409 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-03-17

2021-09-10 XIVP-821 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-07 XIVP-2415 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-02-09

2021-03-01 XIVP-292 Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-09 XIVP-3302 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-24 XIVP-281 Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-07

2023-12-23 XIVP-3439 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo parlamentiniam tyrimui atlikti dėl energetikos politikos įgyvendinimo ir valdymo, kuriuo galimai buvo pažeistas viešasis interesas ir vartotojų teisės, bei dėl galimai nepakankamų ir netikslių už kuruojamą sritį atsakingų politikų ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vykdomų rinkos kontrolės ir priežiūros veiksmų“ projektas

Atmestas

2024-03-12

2024-03-12 XIVP-3532 Seimo rezoliucijos „Dėl rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų importo ir tranzito į ir per Europos Sąjungos teritoriją uždraudimo“ projektas

Priimtas

(XIV-2492)

2024-03-14

2022-03-29 XIVP-1479 Konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-30 XIVP-2804 Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 129 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-09-26

2022-10-28 XIVP-2208 Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų kompensavimo įstatymo projektas
2022-12-15 XIVP-2364 Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-22 XIVP-243 Įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ Nr. I-775 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-04-03 XIVP-2605 Darbo kodekso 115 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-10-20 XIVP-997 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 12, 16 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2021-11-04 XIVP-1052 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1145)

2022-06-21

2024-01-03 XIVP-3440 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-12-11 XIVP-110 Seimo nutarimo „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos Žemaičių vyskupo (1849–1875 m.), švietėjo, rašytojo, istoriko, blaivybės sąjūdžio organizatoriaus Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais“ projektas

Priimtas

(XIV-315)

2021-05-13

2023-12-14 XIVP-3418 Politinių organizacijų įstatymo Nr. XIV-1415 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-05-16

2024-03-08 XIVP-3520 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2561)

2024-04-18

2021-04-01 XIVP-391 Seimo rezoliucijos „Dėl demokratijos ir žodžio laisvės Seime“ projektas
2022-03-23 XIVP-1454 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1023)

2022-04-19

2023-10-10 XIVP-3164 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-16 XIVP-3312 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas
2021-12-09 XIVP-1214 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 38, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2666)

2024-05-16

2023-09-29 XIVP-3118 Seimo rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo" projektas
2022-04-21 XIVP-1592 Darbo kodekso Nr. XII-2603 211 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-22 XIVP-687 Seimo nutarimo „Dėl Žygimanto Pavilionio atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo“ projektas

Atmestas

2021-06-29

2023-04-27 XIVP-2687 Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.