Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Raminta Popovienė

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2019-02-11 XIIIP-3218 Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-01-26 XIIIP-1640 Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-05-31 XIIIP-2285 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Laikinosios sostinės metais“ projektas

Priimtas

(XIII-1469)

2018-06-30

2018-02-15 XIIIP-1697 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 7, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2017-03-30 XIIIP-521 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais“ projektas

Priimtas

(XIII-864)

2017-12-07

2017-03-31 XIIIP-523 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2019-11-04 XIIIP-4121 Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2583)

2019-12-03

2018-10-30 XIIIP-2829 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-09-26

2017-11-09 XIIIP-1323 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(2), 15(3) straipsniais įstatymo Nr. XII-2538 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-10 XIIIP-432 Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2018-10-11 XIIIP-2686 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2008)

2019-03-21

2019-03-20 XIIIP-3310 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-11-05

2018-05-15 XIIIP-2151 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-198 priedų pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-11-22

2019-03-20 XIIIP-3312 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-11-05

2018-09-11 XIIIP-2519 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 ir 38 straipsnių pakeitimo, papildymo ir papildymo 37(1) straipsniu įstatymo projektas

Atsiimtas

2019-03-10

2019-08-22 XIIIP-3792 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-05-17 XIIIP-2159 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2004)

2019-03-21

2018-02-15 XIIIP-1696 Tautinių mažumų įstatymo projektas
2019-05-30 XIIIP-3515 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną“ projektas

Atmestas

2019-06-25

2018-05-17 XIIIP-2158 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 80(3) straipsniu“ projektas

Priimtas

(XIV-328)

2021-05-20

2017-02-14 XIIIP-369 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-26 XIIIP-3324 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2143)

2019-05-30

2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-07 XIIIP-181 Seimo nutarimo „Dėl 2017 metų paskelbimo Kazio Bradūno metais“ projektas

Priimtas

(XIII-194)

2017-01-12

2019-02-11 XIIIP-3219 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-10-08

2017-07-05 XIIIP-980 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-18 XIIIP-3279 Seimo rezoliucijos „Dėl neatidėliotinų priemonių siekiant pagerinti skiepijimo aprėptis Lietuvoje“ projektas

Priimtas

(XIII-2020)

2019-03-21

2018-01-12 XIIIP-1580 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 2, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-02-12 XIIIP-3225 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-07

2018-12-06 XIIIP-3020 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas
2018-10-25 XIIIP-2812 Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1842)

2018-12-20

2017-11-06 XIIIP-1304 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-22 XIIIP-1848 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-04-25 XIIIP-2016 Seimo nutarimo „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“ projektas

Atmestas

2019-06-27

2020-05-19 XIIIP-4860 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2018-03-22 XIIIP-1854 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2018-01-26 XIIIP-1641 Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-01-05 XIIIP-1558 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6, 16, 20, 21, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-12-06

2017-03-10 XIIIP-431 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-29

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.