Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Viktoras Rinkevičius

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2018-10-16 XIIIP-2704 Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1889)

2018-12-20

2018-10-16 XIIIP-2703 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1888)

2018-12-20

2017-09-28 XIIIP-1145 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-668)

2017-10-10

2018-07-12 XIIIP-2403 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio politikams, valstybės tarnautojams bei politiniams procesams parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-1495)

2018-09-25

2018-10-09 XIIIP-2667 Seimo deklaracijos „Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“ projektas

Priimtas

(XIII-1651)

2018-11-20

2020-02-28 XIIIP-4553 Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio komercinio banko steigimo“ projektas
2017-10-18 XIIIP-1255 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1610)

2018-11-08

2017-10-19 XIIIP-1262 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009 – 2012 metais Finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už galimai nepagrįstai dideles palūkanas ir neviešu būdu išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius“ projektas

Priimtas

(XIII-1065)

2018-03-29

2017-12-07 XIIIP-1474 Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr.I-1057 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-01-15 XIIIP-3170 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2120)

2019-05-16

2020-05-05 XIIIP-4794 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti parlamentinį tyrimą remiantis šio komiteto surinktais duomenimis atliekant Seimo nutarimu Nr. XIII-2435 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti parlamentinį tyrimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo narės Irinos Rozovos veiklos ir ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui ir iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento gautos informacijos netinkamo panaudojimo“ pavestą atlikti parlamentinį tyrimą“ projektas

Atmestas

2020-05-21

2018-11-06 XIIIP-2852 Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2018-10-19 XIIIP-2771 Seimo nutarimo „Dėl parlamentinio tyrimo dėl padėties žemės ūkio sektoriuje atlikimo ir pavedimo šį tyrimą atlikti Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui“ projektas

Atmestas

2018-12-13

2019-10-22 XIIIP-4084 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-01 XIIIP-169 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-201)

2017-01-17

2017-03-31 XIIIP-523 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2020-03-04 XIIIP-4569 Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9(1), 10, 13, 14, 15, 16, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-21 XIIIP-2360 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio- Vytauto metais“ projektas

Priimtas

(XIII-1468)

2018-06-30

2018-11-13 XIIIP-2901 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1704)

2018-12-11

2019-11-08 XIIIP-4157 Seimo nutarimo „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-2512)

2019-11-12

2019-08-20 XIIIP-3784 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-02-13 XIIIP-3227 Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3359)

2020-11-05

2019-10-23 XIIIP-4085 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 7, 13, 16 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-09-22 XIIIP-5211 Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1564 1, 4 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-15 XIIIP-2324 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2020-06-22 XIIIP-5014 Juridinių asmenų likvidavimo ir išregistravimo supaprastinta tvarka laikinojo įstatymo projektas
2020-02-06 XIIIP-4468 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 84 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-06-27 XIIIP-3613 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2649)

2019-12-12

2019-05-09 XIIIP-3442 Seimo rezoliucijos „Dėl nepasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku“ projektas
2018-11-08 XIIIP-2860 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-11-15

2020-05-05 XIIIP-4791 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 32(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-26 XIIIP-2376 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“ projektas
2019-08-02 XIIIP-2288GR Miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 4(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2418)

2019-08-22

2018-06-01 XIIIP-2288 Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2392)

2019-08-22

2019-12-12 XIIIP-4342 Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektas

Priimtas

(XIII-2768)

2019-12-20

2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-14 XIIIP-3277 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2494)

2019-11-14

2019-10-30 XIIIP-3277GR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2529)

2019-11-14

2018-09-25 XIIIP-2599 Miškų įstatymo Nr. I-671 4(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2296)

2019-07-25

2019-07-24 XIIIP-2599GR Miškų įstatymo Nr. I-671 4(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2410)

2019-07-25

2018-06-15 XIIIP-2323 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2017-12-21 XIIIP-1540 Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-09

2018-10-25 XIIIP-2816 Konstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-23 XIIIP-2966 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-643 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 36(1), 36(2), 36(3), 36(4), 38(1) straipsniais ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2017-05-05 XIIIP-663 Seimo rezoliucijos „Dėl Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 metų“ projektas

Priimtas

(XIII-368)

2017-05-11

2020-02-20 XIIIP-4508 Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo XIII-2481 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-08 XIIIP-1759 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1139)

2018-05-10

2017-11-10 XIIIP-1327 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-16 XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-25

2018-04-12 XIIIP-1969 Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 16(1) straipsniais įstatymo Nr. XIII-771 3 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-01-12 XIIIP-1579 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1446)

2018-06-30

2018-06-15 XIIIP-2322 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2020-09-22 XIIIP-5212 Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. IX-2023 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-12-07 XIIIP-1475 Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymo projektas
2020-06-11 XIIIP-4966 Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio Plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kredito įstaigų kapitale“ projektas

Priimtas

(XIII-3174)

2020-06-26

2020-09-22 XIIIP-5203 Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo Nr. XIII-3202 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.