Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Algirdas Sysas

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2019-10-07 XIIIP-3903 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 16(1), 17(1) ir 26 straipsnių pakeitimo ir 16(2) straipsnio panaikinimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3378)

2020-11-05

2018-01-26 XIIIP-1640 Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-05-20 XIIIP-4867 Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3147)

2020-06-25

2017-08-24 XIIIP-1057 Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-07-11 XIIIP-3690 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-86 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V(1) skyriumi įstatymo Nr. XII-2607 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-146)

2016-12-20

2020-05-07 XIIIP-4806 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-02-15 XIIIP-1697 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 7, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-11-07 XIIIP-1311 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 188 straipsnio pakeitimo“ projektas

Atmestas

2017-12-19

2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-08-25 XIIIP-1061 Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-80 Civilinio proceso kodekso 737, 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2518 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-140)

2016-12-20

2020-09-15 XIIIP-5177 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17, 25, 27, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2020-02-20 XIIIP-4507 Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 8, 28, 30, 33, 41, 43, 61, 62, 89, 90, 92 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-77 Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atsiimtas

2016-12-01

2019-08-22 XIIIP-3793 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Chiune Sugihara (Čiunės Sugiharos) metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2470)

2019-10-10

2017-11-15 XIIIP-1369 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-835)

2017-12-05

2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2017-05-30 XIIIP-782 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 50 straipsnio pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-15

2019-10-29 XIIIP-4100 Administracinių nusižengimų kodekso 487 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2019-10-17 XIIIP-4047 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 27 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-75 Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 6, 8, 9 straipsnių, ketvirtojo(1) skirsnio ir priedo pakeitimo bei 13(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-2606 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-135)

2016-12-20

2017-03-10 XIIIP-432 Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2019-02-06 XIIIP-3208 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 3, 16, 17 straipsnių, trečiojo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2091)

2019-04-26

2017-10-30 XIIIP-1286 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2148)

2019-05-30

2016-11-24 XIIIP-73 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 14 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2467 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-133)

2016-12-20

2019-03-20 XIIIP-3310 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-11-05

2017-01-04 XIIIP-271 Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-199)

2017-01-17

2016-11-24 XIIIP-84 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 65, 66, 67, 68, 70 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2510 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-144)

2016-12-20

2018-05-02 XIIIP-2067 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 162 ir 164 straipsnių pakeitimo“ projektas

Atmestas

2019-11-12

2016-11-24 XIIIP-87 Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 19 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2466 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-147)

2016-12-20

2018-05-15 XIIIP-2151 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-198 priedų pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-11-22

2019-03-20 XIIIP-3312 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-11-05

2016-11-28 XIIIP-93 Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 6, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-137)

2016-12-20

2019-11-18 XIIIP-4199 Sporto įstatymo Nr. I-1151 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-07-05 XIIIP-2399 Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Atmestas

2018-12-06

2020-01-31 XIIIP-4459 Civilinio kodekso 6.353 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-205)

2021-03-23

2016-11-24 XIIIP-81 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-141)

2016-12-20

2017-08-24 XIIIP-1058 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-11-20

2019-09-17 XIIIP-3849 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-909)

2022-01-18

2018-05-15 XIIIP-2152 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-08-22 XIIIP-3792 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-17 XIIIP-4046 Alkoholio įstatymo Nr. I-857 35 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2018-06-12 XIIIP-2312 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-06-11

2016-11-24 XIIIP-78 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2501 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-138)

2016-12-20

2018-11-23 XIIIP-2965 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1827)

2018-12-20

2017-05-30 XIIIP-781 Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150, 3.155 straipsnių, Kodekso Trečiosios knygos VI dalies XV skyriaus ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-15

2016-11-24 XIIIP-71 Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2605 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-132)

2016-12-20

2018-12-20 XIIIP-3106 Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-29 XIIIP-4099 Baudžiamojo kodekso papildymo 147(3) straipsniu įstatymo projektas
2018-05-17 XIIIP-2159 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2004)

2019-03-21

2018-11-23 XIIIP-2964 Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2009)

2019-03-21

2017-08-24 XIIIP-1056 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-11-23

2018-02-15 XIIIP-1696 Tautinių mažumų įstatymo projektas
2019-05-30 XIIIP-3515 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną“ projektas

Atmestas

2019-06-25

2019-07-18 XIIIP-3724 Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1959 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2752)

2019-12-20

2016-12-16 XIIIP-241 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7, 11, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-373)

2017-05-23

2016-11-24 XIIIP-88 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 2, 4, 5, 8 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-2504 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-148)

2016-12-20

2017-10-17 XIIIP-1249 Civilinio proceso kodekso 590, 627, 663, 736 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-76 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15(1) straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2468 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-136)

2016-12-20

2016-11-24 XIIIP-69 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-130)

2016-12-20

2017-05-30 XIIIP-783 Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 5, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-15

2016-11-30 XIIIP-112 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-170)

2016-12-22

2016-11-24 XIIIP-74 Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 19 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2463 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-134)

2016-12-20

2018-03-16 XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-25

2017-11-06 XIIIP-1304 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-85 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2519 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-145)

2016-12-20

2019-03-20 XIIIP-3311 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (atsiimtas)

Atsiimtas

2019-03-21

2017-10-30 XIIIP-1287 Žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2149)

2019-05-30

2018-04-25 XIIIP-2016 Seimo nutarimo „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“ projektas

Atmestas

2019-06-27

2019-10-31 XIIIP-4116 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-10-20

2020-05-05 XIIIP-4788 Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-07-09 XIIIP-3661 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I- 1571 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-10 XIIIP-4599 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1030)

2022-04-21

2019-02-08 XIIIP-3213 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-03-12

2016-11-24 XIIIP-79 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2508 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-139)

2016-12-20

2020-03-16 XIIIP-4632 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo dvidešimt devintuoju(2) skirsniu“ projektas

Priimtas

(XIII-2813)

2020-03-17

2016-11-30 XIIIP-148 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 3, 4, 6, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-149)

2016-12-20

2018-03-29 XIIIP-1923 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-01-26 XIIIP-1641 Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-72 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2465 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2016-12-15

2016-11-24 XIIIP-83 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-143)

2016-12-20

2016-12-19 XIIIP-243 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. XIII-60 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-155)

2016-12-20

2018-01-05 XIIIP-1558 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6, 16, 20, 21, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-12-06

2019-08-20 XIIIP-3781 Seimo rezoliucijos „Dėl Baltijos kelio reikšmės“ projektas

Priimtas

(XIII-2421)

2019-09-10

2016-11-24 XIIIP-70 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2511 pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-131)

2016-12-20

2016-11-24 XIIIP-82 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-142)

2016-12-20

2019-09-19 XIIIP-3862 Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-10 XIIIP-431 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-29

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.