Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Povilas Urbšys

Individualiai pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas
2020-05-06 XIIIP-4773 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje išvados“ projekto
2018-03-22 XIIIP-1727 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projekto (patikslintas)
2020-01-21 XIIIP-3649(2) PASIŪLYMAS dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2018-03-28 XIIIP-1630 PASIŪLYMAS dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 straipsnio 7 dalies papildymo įstatymo projekto
2020-10-13 XIIIP-4065(3) PASIŪLYMAS dėl Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2018-06-19 XIIIP-1596(2) PASIŪLYMAS dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto
2019-12-11 XIIIP-4125(2) PASIŪLYMAS dėl Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33, 35, 53 ir 74 straipsnių pakeitimo“ projekto
2019-01-15 XIIIP-3118 PASIŪLYMAS dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 34(1), 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto
2020-05-26 XIIIP-4508 PASIŪLYMAS dėl Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo XIII-2481 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2019-03-12 XIIIP-3267 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ projekto
2016-12-13 XIIP-4790 PASIŪLYMAS dėl 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2017-11-15 XIIP-1902(4) PASIŪLYMAS dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo projekto
2019-04-09 XIIIP-3353 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ pakeitimo“ projekto
2019-11-15 XIIIP-4032(2) PASIŪLYMAS dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto
2018-10-03 XIIIP-2586 PASIŪLYMAS dėl Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 5, 13, 16, 17, 18, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2019-11-19 XIIIP-4098 PASIŪLYMAS dėl Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr.I-399 53, 135, 147, 149, 150, 153 ir 155 straipsnių pakeitimo“ projekto
2018-10-09 XIIIP-2559 PASIŪLYMAS dėl Referendumo įstatymo Nr. IX-929 pakeitimo įstatymo projekto
2018-10-03 XIIIP-2600 PASIŪLYMAS dėl Savivaldybių tarybų įstatymo Nr. I-532 37, 41, 42, 43 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2019-11-28 XIIIP-3051(3) PASIŪLYMAS dėl Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto
2018-03-22 XIIIP-1727 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projekto (atsiimtas)
2020-06-12 XIIIP-4949 PASIŪLYMAS dėl Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto
2019-12-05 XIIIP-3037(2) PASIŪLYMAS dėl Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 2, 4, 5, 6, 6(1), 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 41, 41(1) straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto
2016-12-14 XIIP-2731(2) PASIŪLYMAS dėl Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto
2019-10-29 XIIIP-3809 PASIŪLYMAS dėl Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020 metais, įstatymo projekto
2020-05-18 XIIIP-4280(2) PASIŪLYMAS dėl Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo projekto
2019-11-22 XIIIP-3809(2) PASIŪLYMAS dėl Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020 metais, įstatymo projekto
2018-03-20 XIIIP-1727 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projekto
2019-11-28 XIIIP-3851(2) PASIŪLYMAS dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2019-01-15 XIIIP-3139 PASIŪLYMAS dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 34(1), 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto
2020-04-17 XIIIP-3851(2) PASIŪLYMAS dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2019-01-12 XIIIP-3118 PASIŪLYMAS dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 34(1), 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (atsiimtas)
2020-06-11 XIIIP-4033(2) PASIŪLYMAS dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto
2017-10-04 XIIIP-1061 PASIŪLYMAS dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projekto
2019-10-08 XIIIP-3051 PASIŪLYMAS dėl Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto
2017-10-17 XIIP-4255(2) PASIŪLYMAS dėl Šeimos stiprinimo įstatymo projekto
2018-03-27 XIIIP-1185(2) PASIŪLYMAS dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 pakeitimo įstatymo projekto
2019-03-12 XIIIP-3267 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ projekto
2017-06-28 XIIIP-282(3) PASIŪLYMAS dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5(1), 56(3) straipsniais įstatymo projekto
2018-10-10 XIIIP-2577 PASIŪLYMAS dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34(1), 35(1) straipsniais ir priedu įstatymo projekto
2019-06-04 XIIIP-3167(2) PASIŪLYMAS dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymo projekto
2017-12-14 XIIIP-1490 PASIŪLYMAS dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymo Nr. XII-1919 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2017-04-20 XIIP-3294(3) PASIŪLYMAS dėl Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 1 ir 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projekto
2019-10-08 XIIIP-3623 PASIŪLYMAS dėl Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymo projekto
2016-11-29 XIIIP-53(2) PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos“ projekto
2018-09-10 XIIIP-2482 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ projekto
2020-06-19 XIIIP-4871(2) PASIŪLYMAS dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2020-06-25 XIIIP-5022 PASIŪLYMAS dėl Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo projekto
2019-01-12 XIIIP-3139 PASIŪLYMAS dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 34(1), 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (atsiimtas)
2017-11-08 XIIIP-1243 PASIŪLYMAS dėl Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymo projekto
2016-12-13 XIIP-2731(2) PASIŪLYMAS dėl Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto