Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Egidijus Vareikis

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2018-07-12 XIIIP-2403 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio politikams, valstybės tarnautojams bei politiniams procesams parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-1495)

2018-09-25

2020-06-09 XIIIP-4951 Seimo rezoliucijos „Dėl visų formų surogacijos pasmerkimo“ projektas

Priimtas

(XIII-3160)

2020-06-25

2019-03-12 XIIIP-3273 Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-08-22 XIIIP-3793 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Chiune Sugihara (Čiunės Sugiharos) metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2470)

2019-10-10

2017-12-14 XIIIP-1496 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-907)

2017-12-19

2016-12-01 XIIIP-169 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-201)

2017-01-17

2017-02-08 XIIIP-350 Seimo rezoliucijos „Dėl Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių“ projektas

Priimtas

(XIII-317)

2017-04-25

2018-11-09 XIIIP-2874 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-11-08 XIIIP-4157 Seimo nutarimo „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-2512)

2019-11-12

2017-04-04 XIIIP-534 Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos“ projektas

Priimtas

(XIII-439)

2017-06-13

2017-03-15 XIIIP-463 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 47, 68, 81, 130 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Statuto papildymo 81(1) straipsniu“ projektas
2019-03-21 XIIIP-3319 Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 4, 34, 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-26 XIIIP-2605 Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos delegacijos veiklos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje“ projektas

Priimtas

(XIII-1504)

2018-09-27

2019-05-09 XIIIP-3442 Seimo rezoliucijos „Dėl nepasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku“ projektas
2019-10-15 XIIIP-3996 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-27 XIIIP-2979 Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ projektas

Priimtas

(XIII-1695)

2018-12-04

2017-02-14 XIIIP-369 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-22 XIIIP-2363 Seimo rezoliucijos „Dėl Sakartvelo teritorijos dalies okupacijos dešimtųjų metinių“ projektas

Priimtas

(XIII-1357)

2018-06-28

2017-12-21 XIIIP-1540 Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-09

2018-10-25 XIIIP-2816 Konstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-23 XIIIP-2966 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-643 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 36(1), 36(2), 36(3), 36(4), 38(1) straipsniais ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2019-05-15 XIIIP-3465 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-11-10 XIIIP-1327 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-02 XIIIP-4688 Seimo nutarimo „Dėl Vilniaus metropoliteno projekto“ projektas
2020-09-16 XIIIP-5185 Seimo rezoliucijos „Dėl įvykių Baltarusijoje keliamos grėsmės branduolinei saugai Europoje“ projektas

Priimtas

(XIII-3291)

2020-09-22

2018-12-07 XIIIP-3055 Seimo rezoliucijos „Dėl paramos Ukrainai Rusijos Federacijos agresijos akivaizdoje“ projektas

Priimtas

(XIII-1702)

2018-12-10

2020-04-28 XIIIP-4761 Seimo rezoliucijos „Dėl paramos Taivanui“ projektas
2018-11-28 XIIIP-2983 Seimo rezoliucijos „Dėl paramos Ukrainai Rusijos Federacijos agresijos akivaizdoje“ projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.