Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Rimantas Jonas Dagys

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2017-03-15 XIIIP-461 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-361)

2017-05-11

2019-11-13 XIIIP-4172 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-23 XIIIP-751 Paveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX-1239 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-06-09 XIIIP-4951 Seimo rezoliucijos „Dėl visų formų surogacijos pasmerkimo“ projektas

Priimtas

(XIII-3160)

2020-06-25

2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-14 XIIIP-446 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario M.Basčio ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui bei galimybių inicijuoti parlamentinę apkaltos procedūrą sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-231)

2017-03-16

2018-09-11 XIIIP-2518 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 135 straipsnio 3 dalies pakeitimo“ projektas
2016-11-14 XIIIP-3 Seimo rezoliucijos „Dėl strateginės Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų partnerystės“ projektas

Priimtas

(XIII-16)

2016-11-17

2018-05-04 XIIIP-2092 Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2019-08-22 XIIIP-3793 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Chiune Sugihara (Čiunės Sugiharos) metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2470)

2019-10-10

2020-10-01 XIIIP-5240 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 4, 15 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3393)

2020-11-10

2016-12-01 XIIIP-169 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-201)

2017-01-17

2018-03-27 XIIIP-1878 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2323)

2019-07-11

2017-12-21 XIIIP-1541 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-02-06 XIIIP-3208 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 3, 16, 17 straipsnių, trečiojo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2091)

2019-04-26

2020-05-08 XIIIP-4816 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo papildymo 32(2) straipsniu įstatymo projektas
2018-06-21 XIIIP-2360 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio- Vytauto metais“ projektas

Priimtas

(XIII-1468)

2018-06-30

2018-05-04 XIIIP-2093 Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-01-04 XIIIP-271 Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-199)

2017-01-17

2020-05-06 XIIIP-4796 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-10-20

2018-09-14 XIIIP-2535 Švietimo įstatymo Nr. XI-1281 3, 5, 10, 11, 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-14 XIIIP-2 Seimo rezoliucijos „Dėl situacijos Ukrainoje ir sankcijų Rusijai“ projektas

Priimtas

(XIII-15)

2016-11-17

2017-05-23 XIIIP-750 Civilinio kodekso 6.589, 6.969, 6.971, 6.973, 6.978 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-29 XIIIP-4766 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3145)

2020-06-25

2018-11-23 XIIIP-2965 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1827)

2018-12-20

2019-10-15 XIIIP-3996 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-30 XIIIP-2828 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1714)

2018-12-11

2018-02-26 XIIIP-1727 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projektas

Atmestas

2018-05-16

2018-11-23 XIIIP-2964 Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2009)

2019-03-21

2017-01-27 XIIIP-323 Seimo nutarimo „Dėl 2017 metų paskelbimo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais“ projektas

Priimtas

(XIII-389)

2017-05-25

2019-07-11 XIIIP-3692 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 36(1), 36(2), 36(3), 36(4), 36(5) straipsniais ir 38, 39, 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-2035 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2414)

2019-08-20

2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-04 XIIIP-533 Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-742)

2017-11-16

2016-12-20 XIIIP-250 Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14 straipsniu įstatymo projektas
2020-01-16 XIIIP-4434 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(4) straipsnio pakeitimo“ projektas
2018-10-30 XIIIP-2827 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1732)

2018-12-11

2018-11-23 XIIIP-2966 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-643 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 36(1), 36(2), 36(3), 36(4), 38(1) straipsniais ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2020-04-23 XIIIP-4752 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 23, 32, 34(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Įstatymo papildymo 19(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2887)

2020-05-07

2017-05-05 XIIIP-663 Seimo rezoliucijos „Dėl Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 metų“ projektas

Priimtas

(XIII-368)

2017-05-11

2017-06-16 XIIIP-869 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus galimo interesų konflikto bei galimai gautos asmeninės naudos darant poveikį Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams“ projektas

Priimtas

(XIII-509)

2017-06-22

2017-11-10 XIIIP-1327 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-05-06 XIIIP-4797 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atsiimtas

2020-10-13

2020-04-02 XIIIP-4688 Seimo nutarimo „Dėl Vilniaus metropoliteno projekto“ projektas
2016-12-28 XIIIP-267 Pietryčių Lietuvos regiono plėtros fondo įstatymo projektas
2019-05-03 XIIIP-3436 Šeimos stiprinimo įstatymo Nr. XIII-700 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2597)

2019-12-03

2020-04-29 XIIIP-4767 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3146)

2020-06-25

2020-04-29 XIIIP-4768 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2940)

2020-05-19

2019-12-03 XIIIP-4266 Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugosir jų teisių užtikrinimo“ projektas
2017-12-07 XIIIP-1475 Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymo projektas
2017-03-21 XIIIP-489 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-20 XIIIP-248 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-07-16 XIIIP-3703 Seimo rezoliucijos „Dėl Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memorandumo" projektas

Priimtas

(XIII-2420)

2019-08-22

2020-04-28 XIIIP-4761 Seimo rezoliucijos „Dėl paramos Taivanui“ projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.