Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Irena Degutienė

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2019-05-07 XIIIP-3440 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-26 XIIIP-2603 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1562)

2018-10-18

2017-11-07 XIIIP-1311 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 188 straipsnio pakeitimo“ projektas

Atmestas

2017-12-19

2018-02-26 XIIIP-1728 Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. XIII-186 „Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos“ 1 straipsnio pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1077)

2018-04-10

2020-05-14 XIIIP-4847 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 24, 31, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3327)

2020-10-15

2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-14 XIIIP-446 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario M.Basčio ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui bei galimybių inicijuoti parlamentinę apkaltos procedūrą sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-231)

2017-03-16

2017-11-23 XIIIP-1404 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 67 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2020-01-14 XIIIP-4424 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3272)

2020-06-30

2016-12-13 XIIIP-206 Laisvės premijos įstatymo Nr. XI-1584 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-124)

2016-12-15

2019-07-10 XIIIP-3683 Konstitucijos 62, 100 ir 114 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-07-16

2020-04-07 XIIIP-4706 Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2873)

2020-04-30

2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2019-01-23 XIIIP-3187 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 metų vasario 16 dienos deklaracijos“ projektas

Priimtas

(XIII-1977)

2019-02-14

2017-07-11 XIIIP-986 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2326)

2019-07-11

2020-09-09 XIIIP-5159 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ųjų gimimo metinių“ projektas

Priimtas

(XIII-3283)

2020-09-15

2020-04-07 XIIIP-4705 Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2872)

2020-04-30

2018-06-05 XIIIP-2298 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos laisvės lygos 40-mečio“ projektas

Priimtas

(XIII-1258)

2018-06-12

2017-03-10 XIIIP-432 Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2020-05-08 XIIIP-4816 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo papildymo 32(2) straipsniu įstatymo projektas
2018-06-21 XIIIP-2360 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio- Vytauto metais“ projektas

Priimtas

(XIII-1468)

2018-06-30

2018-12-04 XIIIP-2995 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-06-11 XIIIP-4974 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-05-03 XIIIP-2069 Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės kalbos politikos 2018- 2022 metų gairių“ projektas + gairės

Priimtas

(XIII-1318)

2018-06-27

2017-03-16 XIIIP-466 Profesionaliojo scenos meno įstatymo IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-363)

2017-05-11

2017-10-10 XIIIP-1189 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“ projektas

Priimtas

(XIII-741)

2017-11-16

2017-02-15 XIIIP-371 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais“ projektas

Priimtas

(XIII-282)

2017-04-06

2020-08-17 XIIIP-5120 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programos“ projektas + programa

Priimtas

(XIII-3280)

2020-08-18

2018-02-26 XIIIP-1727 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projektas

Atmestas

2018-05-16

2019-08-23 XIIIP-3794 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5 straipsnio papildymo, 14, 21, 29, 34, 36, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-11-23 XIIIP-1405 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „ Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas
2018-12-06 XIIIP-3019 Seimo rezoliucijos „Dėl pedagogų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo už prarastą darbo užmokestį streikuotojams užtikrinimo“ projektas

Atmestas

2018-12-06

2020-04-14 XIIIP-4716 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(3) straipsnio pakeitimo“ projektas
2017-10-17 XIIIP-1249 Civilinio proceso kodekso 590, 627, 663, 736 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-04 XIIIP-533 Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-742)

2017-11-16

2019-03-18 XIIIP-3279 Seimo rezoliucijos „Dėl neatidėliotinų priemonių siekiant pagerinti skiepijimo aprėptis Lietuvoje“ projektas

Priimtas

(XIII-2020)

2019-03-21

2018-01-12 XIIIP-1580 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 2, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-07 XIIIP-3269 Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-05-30 XIIIP-2271 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo trisdešimtųjų metinių“ projektas

Priimtas

(XIII-1207)

2018-05-31

2017-04-06 XIIIP-548 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-11-09

2016-12-28 XIIIP-267 Pietryčių Lietuvos regiono plėtros fondo įstatymo projektas
2020-04-07 XIIIP-4707 Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2641 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2874)

2020-04-30

2017-11-23 XIIIP-1406 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos narių paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas
2017-12-07 XIIIP-1475 Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymo projektas
2019-10-10 XIIIP-3928 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-08-20 XIIIP-3781 Seimo rezoliucijos „Dėl Baltijos kelio reikšmės“ projektas

Priimtas

(XIII-2421)

2019-09-10

2020-04-28 XIIIP-4761 Seimo rezoliucijos „Dėl paramos Taivanui“ projektas
2017-03-10 XIIIP-431 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-29

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.