Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Vitalijus Gailius

Individualiai pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2019-04-10

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2018-03-14 XIIIP-1803 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios tyrimo komisijos pagal Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-1036)

2018-03-20

2016-12-23 XIIIP-265 Administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-10 XIIIP-2673 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1531)

2018-10-11

2017-04-27 XIIIP-609 Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 13 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atsiimtas

2017-06-13

2017-03-02 XIIIP-393 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1, 3(1), 4, 13, 42, 44, 49, 50 ir 50(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo 49(1) straipsniu įstatymo projektas

Atsiimtas

2018-03-14

2017-12-19 XIIIP-1523 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-20 XIIIP-244 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. XIII-60 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Atsiimtas

2017-09-14

2016-11-14 XIIIP-5 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Atsiimtas

2018-09-20

2017-11-07 XIIIP-1310 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-722)

2017-11-09

2017-01-04 XIIIP-272 Administracinių nusižengimų kodekso 242 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2019-02-14 XIIIP-3231 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas
2016-11-14 XIIIP-6 Administracinių nusižengimų kodekso 248 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atsiimtas

2018-09-20

2016-12-23 XIIIP-264 Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-31 XIIIP-2832 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-14 XIIIP-4 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.