Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Vitalijus Gailius

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2019-04-10

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-01 XIIIP-172 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (dėl Teismų dienos)

Priimtas

(XIII-81)

2016-12-08

2017-03-14 XIIIP-446 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario M.Basčio ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui bei galimybių inicijuoti parlamentinę apkaltos procedūrą sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-231)

2017-03-16

2018-05-04 XIIIP-2092 Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2017-06-08 XIIIP-828 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-22 XIIIP-261 Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-05-28

2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2019-02-14 XIIIP-3233 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-09-14 XIIIP-1109 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1156)

2018-05-17

2017-02-22 XIIIP-381 Baudžiamojo proceso kodekso 3(1), 43, 214, 220 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-20 XIIIP-249 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 17(2) straipsnio papildymo ir 17(5) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-10 XIIIP-437 Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-12-14

2018-05-04 XIIIP-2093 Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-08-30 XIIIP-1069 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-11 XIIIP-699 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-11 XIIIP-700 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-02-01 XIIIP-331 Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-13 XIIIP-844 Seimo nutarimo „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio tęstinumo ir plėtros“ projektas

Priimtas

(XIII-659)

2017-09-28

2017-03-16 XIIIP-466 Profesionaliojo scenos meno įstatymo IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-363)

2017-05-11

2017-04-04 XIIIP-534 Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos“ projektas

Priimtas

(XIII-439)

2017-06-13

2018-11-28 XIIIP-2980 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1539 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1966)

2019-02-14

2018-10-10 XIIIP-2672 Administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1862)

2018-12-20

2017-07-11 XIIIP-988 Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-05-18

2018-12-20 XIIIP-3106 Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-27 XIIIP-950 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-23 XIIIP-494 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. XII-2250 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvados“ 1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios projektas
2017-07-05 XIIIP-981 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-629)

2017-07-11

2016-12-08 XIIIP-192 Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-03-16

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.