Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Rasa Juknevičienė

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2019-07-01

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2016-12-15 XIIIP-234 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 63 straipsnio pakeitimo“ projektas
2018-06-29 XIIIP-2391 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471(1) straipsniu įstatymo projektas
2018-06-29 XIIIP-2390 Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 4 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-17 XIIIP-712 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19, 36, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-437)

2017-06-13

2018-05-04 XIIIP-2092 Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2017-06-23 XIIIP-940 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 24, 27, 29, 44, 46, 71 ir 80(1) straipsnių pakeitimo“ projektas
2018-05-11 XIIIP-2132 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2595)

2019-12-03

2017-10-23 XIIIP-1271 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-939)

2017-12-19

2018-05-04 XIIIP-2093 Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-01-31 XIIIP-3199 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr.I-532 2 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-17 XIIIP-713 Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 papildymo 36(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-438)

2017-06-13

2018-02-26 XIIIP-1727 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projektas

Atmestas

2018-05-16

2017-04-04 XIIIP-533 Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-742)

2017-11-16

2018-01-12 XIIIP-1580 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 2, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-29 XIIIP-2389 Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 72 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40(1) straipsniu įstatymo projektas
2017-10-23 XIIIP-1270 Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIII-938)

2017-12-19

2018-04-20 XIIIP-1998 Administracinių nusižengimų kodekso 589, 614 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 505(1) straipsniu įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.