Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Ramūnas Karbauskis

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2019-10-07 XIIIP-3903 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 16(1), 17(1) ir 26 straipsnių pakeitimo ir 16(2) straipsnio panaikinimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3378)

2020-11-05

2019-09-05 XIIIP-3822 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2591)

2019-12-03

2018-12-06 XIIIP-3033 Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-09 XIIIP-2899 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-07-04 XIIIP-3650 Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-01-05

2017-08-03 XIIIP-1007 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-02-09 XIIIP-360 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-649)

2017-09-28

2017-06-13 XIIIP-843 Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1494)

2018-09-25

2017-09-28 XIIIP-1145 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-668)

2017-10-10

2018-07-12 XIIIP-2403 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio politikams, valstybės tarnautojams bei politiniams procesams parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-1495)

2018-09-25

2016-11-24 XIIIP-86 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V(1) skyriumi įstatymo Nr. XII-2607 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-146)

2016-12-20

2017-05-23 XIIIP-751 Paveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX-1239 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-09 XIIIP-2667 Seimo deklaracijos „Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“ projektas

Priimtas

(XIII-1651)

2018-11-20

2020-05-26 XIIIP-4887 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 metų veiklos ataskaitos“ projektas (pritarti ataskaitai)

Priimtas

(XIII-2982)

2020-05-26

2018-09-25 XIIIP-2600 Savivaldybių tarybų įstatymo Nr. I-532 37, 41, 42, 43 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-12 XIIIP-3273 Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-07 XIIIP-180 Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo Nr. XII-1923 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-129)

2016-12-20

2020-04-30 XIIIP-4769 Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. gruodžio 16 d. dekreto Nr. 1K-164 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Sigitą Rudėnaitę iš šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų ir skirti ją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininke“ 1 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. XIII-2848 „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Sigitos Rudėnaitės atleidimo iš šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymui“ projektas

Priimtas

(XIII-2893)

2020-05-07

2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-80 Civilinio proceso kodekso 737, 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2518 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-140)

2016-12-20

2018-01-08 XIIIP-1564 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės bei ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ projektas

Priimtas

(XIII-1022)

2018-01-12

2018-05-24 XIIIP-2230 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

(XIII-1459)

2018-09-11

2017-02-09 XIIIP-357 Civilinio proceso kodekso 28, 282, 404, 407, 481, 482, 483 ir 487 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-646)

2017-09-28

2018-11-09 XIIIP-2893 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-09 XIIIP-2670 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-10-16

2016-11-24 XIIIP-77 Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atsiimtas

2016-12-01

2020-06-09 XIIIP-4949 Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIII-3170)

2020-06-26

2019-10-10 XIIIP-3923 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3225)

2020-06-30

2020-01-07 XIIIP-4407 Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2871)

2020-04-28

2020-05-05 XIIIP-4794 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti parlamentinį tyrimą remiantis šio komiteto surinktais duomenimis atliekant Seimo nutarimu Nr. XIII-2435 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti parlamentinį tyrimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo narės Irinos Rozovos veiklos ir ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui ir iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento gautos informacijos netinkamo panaudojimo“ pavestą atlikti parlamentinį tyrimą“ projektas

Atmestas

2020-05-21

2018-09-04 XIIIP-2477 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1511)

2018-09-28

2016-12-13 XIIIP-206 Laisvės premijos įstatymo Nr. XI-1584 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-124)

2016-12-15

2019-10-22 XIIIP-4078 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2653)

2019-12-12

2018-10-19 XIIIP-2771 Seimo nutarimo „Dėl parlamentinio tyrimo dėl padėties žemės ūkio sektoriuje atlikimo ir pavedimo šį tyrimą atlikti Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui“ projektas

Atmestas

2018-12-13

2020-04-07 XIIIP-4706 Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2873)

2020-04-30

2019-02-05 XIIIP-3205 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 39, 46, 53 straipsnių pakeitimo, 29, 31, 37, 38 straipsnių pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 30(1) ir 33(1) straipsniais įstatymo projektas
2019-11-29 XIIIP-4245 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2714)

2019-12-19

2017-04-27 XIIIP-614 Centrinės kredito unijos įstatymo Nr. VIII-1682 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2566 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-21 XIIIP-488 Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7, 10, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-01

2017-10-04 XIIIP-1162 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1529)

2018-10-11

2017-12-14 XIIIP-1496 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-907)

2017-12-19

2016-12-01 XIIIP-169 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-201)

2017-01-17

2017-03-31 XIIIP-523 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2020-04-07 XIIIP-4705 Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2872)

2020-04-30

2020-10-16 XIIIP-5305 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-75 Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 6, 8, 9 straipsnių, ketvirtojo(1) skirsnio ir priedo pakeitimo bei 13(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-2606 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-135)

2016-12-20

2017-03-10 XIIIP-432 Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2016-12-20 XIIIP-249 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 17(2) straipsnio papildymo ir 17(5) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-08 XIIIP-829 Seimo nutarimo „Dėl Neįgaliųjų teisių komisijos sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-483)

2017-06-20

2016-11-24 XIIIP-73 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 14 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2467 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-133)

2016-12-20

2018-10-11 XIIIP-2686 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2008)

2019-03-21

2019-02-05 XIIIP-3207 Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 4, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-21 XIIIP-2360 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio- Vytauto metais“ projektas

Priimtas

(XIII-1468)

2018-06-30

2018-11-09 XIIIP-2896 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-09 XIIIP-2874 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-11-08 XIIIP-4157 Seimo nutarimo „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-2512)

2019-11-12

2016-11-14 XIIIP-1 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(2), 24, 43, 61(1), 66 ir 188 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 62(1) straipsniu“ projektas

Priimtas

(XIII-12)

2016-11-15

2017-02-09 XIIIP-358 Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-647)

2017-09-28

2017-05-11 XIIIP-699 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-84 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 65, 66, 67, 68, 70 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2510 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-144)

2016-12-20

2017-03-14 XIIIP-456 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti Mindaugo Basčio apkaltos procesą pągrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-230)

2017-03-16

2016-11-24 XIIIP-87 Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 19 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2466 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-147)

2016-12-20

2018-04-10 XIIIP-1939 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-22 XIIIP-259 Konstitucijos 55 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-02 XIIIP-794 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 31, 33, 34(1), 47, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-893)

2017-12-14

2018-06-15 XIIIP-2324 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2017-10-10 XIIIP-1189 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“ projektas

Priimtas

(XIII-741)

2017-11-16

2017-08-08 XIIIP-1015 Lietuvio paso įstatymo projektas
2017-02-09 XIIIP-355 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. I-1235 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-644)

2017-09-28

2019-07-04 XIIIP-3649 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-01-05

2019-03-21 XIIIP-3319 Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 4, 34, 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-02 XIIIP-633 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-81 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-141)

2016-12-20

2017-10-04 XIIIP-1163 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1530)

2018-10-11

2019-09-17 XIIIP-3849 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-909)

2022-01-18

2017-05-23 XIIIP-750 Civilinio kodekso 6.589, 6.969, 6.971, 6.973, 6.978 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-09 XIIIP-2895 Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-04-24 XIIIP-3414 Seimo rezoliucijos „Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo referendumo“ projektas

Priimtas

(XIII-2111)

2019-05-09

2017-07-11 XIIIP-990 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-78 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2501 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-138)

2016-12-20

2018-09-20 XIIIP-2565 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1537)

2018-10-18

2019-05-09 XIIIP-3442 Seimo rezoliucijos „Dėl nepasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku“ projektas
2017-06-08 XIIIP-831 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-35 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas

Atmestas

2017-06-15

2019-01-02 XIIIP-3118 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 34(1), 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2088)

2019-04-26

2018-11-08 XIIIP-2860 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-11-15

2018-12-06 XIIIP-3032 Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-04-13 XIIIP-1971 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pareiškimo Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) ratifikavimo metu“ projektas

Priimtas

(XIII-1113)

2018-04-24

2018-06-26 XIIIP-2376 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“ projektas
2017-02-09 XIIIP-354 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIII-643)

2017-09-28

2016-11-24 XIIIP-71 Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2605 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-132)

2016-12-20

2020-08-14 XIIIP-5118 Seimo rezoliucijos „Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų“ projektas

Priimtas

(XIII-3281)

2020-08-18

2018-09-12 XIIIP-2526 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-08-19 XIIIP-5123 Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. VIII-1070 „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios" projektas

Priimtas

(XIII-3321)

2020-10-01

2017-04-27 XIIIP-613 Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 2, 4, 8, 54 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-25 XIIIP-762 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“ projektas

Priimtas

(XIII-679)

2017-10-12

2016-12-16 XIIIP-241 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7, 11, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-373)

2017-05-23

2019-12-12 XIIIP-4342 Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektas

Priimtas

(XIII-2768)

2019-12-20

2016-11-24 XIIIP-88 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 2, 4, 5, 8 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-2504 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-148)

2016-12-20

2019-03-26 XIIIP-3324 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2143)

2019-05-30

2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-76 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15(1) straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2468 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-136)

2016-12-20

2017-02-09 XIIIP-356 Civilinio kodekso 3.151, 3.153, 3.163, 3.172, 3.176, 3.182, 3.183, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.253, 3.254, 3.257, 3.259, 3.260, 3.262, 3.264, 3.266, 3.267 ir 3.269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-645)

2017-09-28

2019-02-05 XIIIP-3206 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11, 12, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62(1) straipsniu įstatymo projektas
2018-11-09 XIIIP-2898 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-69 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-130)

2016-12-20

2018-06-15 XIIIP-2323 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2018-11-09 XIIIP-2897 Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-12-21 XIIIP-1540 Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-09

2018-10-25 XIIIP-2816 Konstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-02-15 XIIIP-1686 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 14, 16, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo bei papildymo 27(1) straipsniu įstatymo projektas
2016-11-24 XIIIP-74 Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 19 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2463 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-134)

2016-12-20

2017-06-02 XIIIP-795 Administracinių nusižengimų kodekso 79, 124, 146, 477, 548 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-12-07

2019-05-15 XIIIP-3465 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-02-09 XIIIP-359 Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 2, 4, 5, 9, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-648)

2017-09-28

2019-02-12 XIIIP-3222 Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1979)

2019-02-14

2019-11-05 XIIIP-4125 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33 ir 35 straipsnių pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-2715)

2019-12-19

2018-11-13 XIIIP-2902 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1707)

2018-12-11

2020-11-03 XIIIP-5348 Seimo nutarimo „Dėl paklausimo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui“ projektas

Priimtas

(XIII-3398)

2020-11-10

2019-06-18 XIIIP-3576 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2413)

2019-08-20

2018-03-16 XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-25

2016-11-24 XIIIP-85 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2519 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-145)

2016-12-20

2017-04-27 XIIIP-615 Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2567 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-12-05 XIIIP-3010 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIII-2929)

2020-05-07

2017-09-05 XIIIP-1084 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-724 „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-767)

2017-11-16

2018-06-15 XIIIP-2322 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2017-10-05 XIIIP-1170 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir neteisėtos įtakos politiniams procesams sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-691)

2017-10-19

2016-11-24 XIIIP-79 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2508 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-139)

2016-12-20

2020-06-25 XIIIP-5022 Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3202)

2020-06-29

2017-04-27 XIIIP-612 Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 pavadinimo ir 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-07 XIIIP-4707 Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2641 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2874)

2020-04-30

2020-06-11 XIIIP-4966 Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio Plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kredito įstaigų kapitale“ projektas

Priimtas

(XIII-3174)

2020-06-26

2016-11-24 XIIIP-72 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2465 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2016-12-15

2016-11-24 XIIIP-83 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-143)

2016-12-20

2016-12-19 XIIIP-243 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. XIII-60 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-155)

2016-12-20

2020-09-22 XIIIP-5203 Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo Nr. XIII-3202 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-13 XIIIP-2527 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 24 straipsnio pakeitimo“ projektas

Atmestas

2018-09-25

2020-02-03 XIIIP-4461 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2983)

2020-05-28

2016-11-24 XIIIP-70 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2511 pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-131)

2016-12-20

2016-11-24 XIIIP-82 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-142)

2016-12-20

2017-03-10 XIIIP-431 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-29

2018-11-09 XIIIP-2894 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 11, 12, 42, 51, 53, 60, 61, 63, 64 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 62(1) straipsniu įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.