Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Gediminas Kirkilas

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2020-02-20 XIIIP-4514 Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-07 XIIIP-3903 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 16(1), 17(1) ir 26 straipsnių pakeitimo ir 16(2) straipsnio panaikinimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3378)

2020-11-05

2017-05-23 XIIIP-745 Seimo deklaracijos „Dėl 10 prioritetinių valstybės tvarkymo darbų, pasitinkant Valstybės Nepriklausomybės Atkūrimo 30-metį“ projektas

Atmestas

2017-05-25

2019-09-27 XIIIP-3891 Tarėjų įstatymo projektas
2019-04-10 XIIIP-3363 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 19 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-14 XIIIP-3988 Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) ir 18(2) straipsniais įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2020-05-26 XIIIP-4887 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 metų veiklos ataskaitos“ projektas (pritarti ataskaitai)

Priimtas

(XIII-2982)

2020-05-26

2019-03-12 XIIIP-3273 Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-13 XIIIP-209 Seimo rezoliucijos „Dėl parlamentinės diplomatijos stiprinimo“ projektas

Priimtas

(XIII-167)

2016-12-20

2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-14 XIIIP-3 Seimo rezoliucijos „Dėl strateginės Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų partnerystės“ projektas

Priimtas

(XIII-16)

2016-11-17

2018-05-24 XIIIP-2230 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

(XIII-1459)

2018-09-11

2019-09-27 XIIIP-3893 Baudžiamojo proceso kodekso 40 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo XVIII(1) skyriumi įstatymo projektas
2018-10-09 XIIIP-2670 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-10-16

2019-08-22 XIIIP-3793 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Chiune Sugihara (Čiunės Sugiharos) metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2470)

2019-10-10

2020-05-05 XIIIP-4794 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti parlamentinį tyrimą remiantis šio komiteto surinktais duomenimis atliekant Seimo nutarimu Nr. XIII-2435 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti parlamentinį tyrimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo narės Irinos Rozovos veiklos ir ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui ir iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento gautos informacijos netinkamo panaudojimo“ pavestą atlikti parlamentinį tyrimą“ projektas

Atmestas

2020-05-21

2018-05-02 XIIIP-2066 Seimo „Gegužės 3-osios“ deklaracijos projektas

Priimtas

(XIII-1136)

2018-05-08

2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2019-02-05 XIIIP-3205 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 39, 46, 53 straipsnių pakeitimo, 29, 31, 37, 38 straipsnių pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 30(1) ir 33(1) straipsniais įstatymo projektas
2019-01-23 XIIIP-3187 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 metų vasario 16 dienos deklaracijos“ projektas

Priimtas

(XIII-1977)

2019-02-14

2019-09-27 XIIIP-3892 Civilinio proceso kodekso 62 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo XIV skyriaus pirmuoju(1) skirsniu įstatymo projektas
2020-09-09 XIIIP-5159 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ųjų gimimo metinių“ projektas

Priimtas

(XIII-3283)

2020-09-15

2018-06-05 XIIIP-2298 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos laisvės lygos 40-mečio“ projektas

Priimtas

(XIII-1258)

2018-06-12

2020-08-11 XIIIP-5113 Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-02-05 XIIIP-3207 Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 4, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-27 XIIIP-3895 Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 226(2) straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-11-08 XIIIP-4157 Seimo nutarimo „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-2512)

2019-11-12

2020-02-20 XIIIP-4512 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2020-05-13 XIIIP-4840 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 5(1), 25, 35, 58, 61, 78, 82 ir 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo 59(1), 65(1) ir 78(1) straipsniais įstatymo projektas
2020-02-20 XIIIP-4515 Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-12 XIIIP-4611 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinės nepriklausomybės ir Astravo branduolinės elektrinės keliamos grėsmės“ projektas

Priimtas

(XIII-2880)

2020-05-05

2018-05-29 XIIIP-2266 Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1535)

2018-11-15

2018-10-26 XIIIP-2266GR Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1624)

2018-11-15

2020-09-14 XIIIP-5173 Seimo rezoliucijos „Dėl sankcijų Baltarusijos pareigūnams, atsakingiems ar prisidėjusiems prie rinkimų rezultatų klastojimo, smurto ir represijų prieš taikių protestų dalyvius ir kitų žmogaus teisių pažeidimų“ projektas

Priimtas

(XIII-3303)

2020-09-24

2019-10-01 XIIIP-3896 Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-11 XIIIP-2519 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 ir 38 straipsnių pakeitimo, papildymo ir papildymo 37(1) straipsniu įstatymo projektas

Atsiimtas

2019-03-10

2018-09-20 XIIIP-2564 Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo Lietuvoje“ projektas

Priimtas

(XIII-1514)

2018-09-28

2018-06-25 XIIIP-2369 Seimo rezoliucijos „Dėl Olego Sencovo ir kitų politinių kalinių“ projektas

Priimtas

(XIII-1319)

2018-06-27

2016-11-14 XIIIP-2 Seimo rezoliucijos „Dėl situacijos Ukrainoje ir sankcijų Rusijai“ projektas

Priimtas

(XIII-15)

2016-11-17

2019-09-19 XIIIP-3865 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-20 XIIIP-2565 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1537)

2018-10-18

2019-05-09 XIIIP-3442 Seimo rezoliucijos „Dėl nepasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku“ projektas
2018-11-08 XIIIP-2860 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-11-15

2017-12-04 XIIIP-1438 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-15 XIIIP-3996 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-26 XIIIP-2376 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“ projektas
2020-08-14 XIIIP-5118 Seimo rezoliucijos „Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų“ projektas

Priimtas

(XIII-3281)

2020-08-18

2018-09-12 XIIIP-2526 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-27 XIIIP-2979 Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ projektas

Priimtas

(XIII-1695)

2018-12-04

2017-02-14 XIIIP-369 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-26 XIIIP-3324 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2143)

2019-05-30

2020-02-20 XIIIP-4513 Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-19 XIIIP-3864 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 16(1), 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-394 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-01 XIIIP-3897 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2936)

2020-05-14

2019-12-20 XIIIP-4390 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3212)

2020-06-30

2017-07-05 XIIIP-980 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-02-05 XIIIP-3206 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11, 12, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62(1) straipsniu įstatymo projektas
2017-12-21 XIIIP-1540 Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-09

2018-09-25 XIIIP-2589 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-25 XIIIP-2816 Konstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-11-03 XIIIP-5348 Seimo nutarimo „Dėl paklausimo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui“ projektas

Priimtas

(XIII-3398)

2020-11-10

2020-09-09 XIIIP-5158 Seimo rezoliucijos „Dėl neteisėtos ir primetamos Rusijos sąjungos Baltarusijai“ projektas

Priimtas

(XIII-3282)

2020-09-10

2019-10-14 XIIIP-3989 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 357(2) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2020-04-02 XIIIP-4688 Seimo nutarimo „Dėl Vilniaus metropoliteno projekto“ projektas
2020-06-25 XIIIP-5022 Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3202)

2020-06-29

2020-06-11 XIIIP-4966 Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio Plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kredito įstaigų kapitale“ projektas

Priimtas

(XIII-3174)

2020-06-26

2020-08-11 XIIIP-5112 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 50 straipsnio pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2019-11-25 XIIIP-4222 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų Laisvės premijos paskyrimo Albinui Kentrai“ projektas

Priimtas

(XIII-2614)

2019-12-05

2020-09-23 XIIIP-5218 Seimo rezoliucijos „Dėl Aleksejaus Navalno apnuodijimo ir dujotiekio „Nord Stream 2“ projektas

Priimtas

(XIII-3304)

2020-09-24

2020-08-11 XIIIP-5111 Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150 straipsnių, Kodekso Trečiosios knygos VI dalies XV skyriaus ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-08-11 XIIIP-5114 Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 5, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-07-16 XIIIP-3703 Seimo rezoliucijos „Dėl Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memorandumo" projektas

Priimtas

(XIII-2420)

2019-08-22

2019-09-27 XIIIP-3894 Baudžiamojo kodekso 230 ir 231 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.