Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Vytautas Kamblevičius

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2017-04-06 XIIIP-546 Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-07-12 XIIIP-2403 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio politikams, valstybės tarnautojams bei politiniams procesams parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-1495)

2018-09-25

2019-10-14 XIIIP-3988 Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) ir 18(2) straipsniais įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2017-10-18 XIIIP-1255 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1610)

2018-11-08

2017-10-19 XIIIP-1262 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009 – 2012 metais Finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už galimai nepagrįstai dideles palūkanas ir neviešu būdu išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius“ projektas

Priimtas

(XIII-1065)

2018-03-29

2017-06-28 XIIIP-954 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 17(4), 17(5) ir 17(6) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-28 XIIIP-953 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-08 XIIIP-828 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-01-07 XIIIP-4407 Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2871)

2020-04-28

2018-12-04 XIIIP-3004 Darbo kodekso Nr. XII-2603 141 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-12-14 XIIIP-1496 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-907)

2017-12-19

2019-11-19 XIIIP-4204 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-20 XIIIP-249 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 17(2) straipsnio papildymo ir 17(5) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-05-29 XIIIP-2261 Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 5 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-09 XIIIP-195 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-11-08 XIIIP-4157 Seimo nutarimo „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-2512)

2019-11-12

2017-01-12 XIIIP-302 Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-12-18 XIIIP-3098 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių grįžimo iš užsienio šalių nuolatiniam gyvenimui Lietuvoje“ projektas
2017-05-11 XIIIP-700 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-01-14 XIIIP-4420 Pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-02-13 XIIIP-3227 Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3359)

2020-11-05

2019-12-20 XIIIP-4388 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-482)

2021-06-30

2017-10-10 XIIIP-1189 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“ projektas

Priimtas

(XIII-741)

2017-11-16

2019-10-10 XIIIP-3927 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 1, 3, 10, 14, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 48, 50, 55, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 86, 87 ir 89 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10(1), 84(1) straipsniais įstatymo projektas
2018-10-09 XIIIP-2669 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 98 ir 208 straipsnių pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1904)

2019-01-11

2018-05-15 XIIIP-2152 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-27 XIIIP-1881 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų finansinio ir veiklos audito“ projektas
2018-07-17 XIIIP-2406 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1707)

2018-12-11

2017-10-19 XIIIP-1260 Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1684)

2018-12-04

2018-11-08 XIIIP-2860 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-11-15

2018-06-26 XIIIP-2376 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“ projektas
2017-06-22 XIIIP-928 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-02-26 XIIIP-1727 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projektas

Atmestas

2018-05-16

2018-05-17 XIIIP-2159 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2004)

2019-03-21

2017-01-17 XIIIP-311 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, ligos, profesinės reabilitacijos, ligos socialinio draudimo pašalpų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas kompensavimo įstatymo projektas
2019-12-20 XIIIP-4386 Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-09-26 XIIIP-1136 Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-11-09

2018-09-25 XIIIP-2599 Miškų įstatymo Nr. I-671 4(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2296)

2019-07-25

2019-07-24 XIIIP-2599GR Miškų įstatymo Nr. I-671 4(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2410)

2019-07-25

2018-10-25 XIIIP-2816 Konstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-12-20 XIIIP-4389 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-15

2018-07-17 XIIIP-2405 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-10 XIIIP-3930 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 5(1), 9, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 51, 55, 56, 61, 67(1), 89, 91, 92, 97 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 93(1) straipsniu įstatymo Nr. XII-2052 93(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-14

2018-03-16 XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-25

2018-12-04 XIIIP-3003 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. XII-2512 papildymo 7(1) straipsniu pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-10-22

2017-01-12 XIIIP-301 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-21

2018-05-29 XIIIP-2262 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 89 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-14 XIIIP-3989 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 357(2) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2020-06-18 XIIIP-5010 Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-09-26 XIIIP-1135 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-02 XIIIP-4688 Seimo nutarimo „Dėl Vilniaus metropoliteno projekto“ projektas
2020-06-25 XIIIP-5022 Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3202)

2020-06-29

2019-12-03 XIIIP-4266 Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugosir jų teisių užtikrinimo“ projektas
2017-12-07 XIIIP-1475 Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymo projektas
2020-06-11 XIIIP-4966 Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio Plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kredito įstaigų kapitale“ projektas

Priimtas

(XIII-3174)

2020-06-26

2016-12-09 XIIIP-196 Energetikos ministerijois įsteigimo įstatymo Nr. XI-128 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2018-02-09 XIIIP-1657 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 10, 12, 17, 18 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-10 XIIIP-3931 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 94 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2583 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-14

2018-12-11 XIIIP-3073 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-06 XIIIP-176 Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 65(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas
2018-03-22 XIIIP-1847 Darbo kodekso 146 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-10 XIIIP-3929 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 88 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2582 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-14

2018-04-19 XIIIP-1995 Darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.