Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Guoda Burokienė

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2022-02-03 XIVP-1313 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-18 XIVP-1704 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 208 straipsnio pakeitimo“ projektas
2022-08-23 XIVP-1930 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 42, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-08-16 XIVP-767 Vienkartinės išmokos nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pasiskiepijusiems asmenims, skirtos vakcinacijai skatinti ir COVID-19 pandemijos padariniams mažinti, įstatymo projektas

Atmestas

2021-10-12

2022-02-22 XIVP-1339 Regioninės plėtros įstatymo VIII-1889 22 straipsnio 1, 2 punktų papildymo įstatymo projektas
2024-02-02 XIVP-3467 Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio 15 ir 16 dalių pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-06 XIVP-3059 Administracinių nusižengimų kodekso 225 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-08-19 XIVP-773 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-08 XIVP-2333 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-12-15

2021-09-23 XIVP-872 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 41, 196, 207, 208 ir 209 straipsnių pakeitimo“ projektas
2023-04-24 XIVP-2675 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-10-20 XIVP-998 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2023-12-05 XIVP-3370 Rinkimų kodekso 76, 176 ir 193 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-11 XIVP-212 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-05 XIVP-319 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-26 XIVP-3111 Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 2, 3, 5, 11, 13, 14, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1724 pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-16

2021-06-15 XIVP-645 Seimo rezoliucijos „Dėl konstitucinių tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje“ projektas

Atmestas

2021-06-17

2023-06-19 XIVP-2921 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės pakeitimo įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir pakeitimo įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-04-16

2023-09-06 XIVP-3058 Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymo projektas
2024-01-31 XIVP-3457 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 135 straipsnio pakeitimo“ projektas
2021-05-25 XIVP-546 Baudžiamojo proceso kodekso 212, 217, 254, 303 ir 327 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-12-02 XIVP-65 Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-20 XIVP-2925 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-16

2023-03-16 XIVP-2541 Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 92 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2021-01-29 XIVP-190 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-23 XIVP-264 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-20 XIVP-531 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos“ projektas

Priimtas

(XIV-361)

2021-05-27

2020-12-03 XIVP-73 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-04 XIVP-3049 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-21 XIVP-1266 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją aplinkybių 2021 metų rugpjūčio - gruodžio mėnesiais" projektas

Atmestas

2021-12-23

2023-09-14 XIVP-3080 Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2487)

2024-03-14

2024-03-05 XIVP-3510 Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 papildymo 48-1 straipsniu įstatymo projektas
2023-05-19 XIVP-2784 Asmenų, įtariamų ar nuteistų už seksualinius nusikaltimus, užkardymo įstatymo projektas
2022-06-17 XIVP-1835 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2021-06-10 XIVP-629 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2024-02-27 XIVP-3502 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 papildymo 9-3 straipsniu įstatymo projektas
2024-03-14 XIVP-3545 Seimo rezoliucijos „Dėl visapusės paramos Ukrainos pergalei pasiekti“ projektas

Priimtas

(XIV-2491)

2024-03-14

2021-10-20 XIVP-999 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-16 XIVP-1244 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-03-31

2022-11-03 XIVP-2223 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-11-08

2021-09-29 XIVP-889 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 19 ir 19(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-14 XIVP-1237 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti "Belaruskalij" trąšų tranzito per Lietuvą aplinkybių 2021 metų rudenį parlamentinį tyrimą" projektas

Atmestas

2021-12-23

2022-10-27 XIVP-2206 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos tęstinumo ir valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros, rekonstrukcijų ir remonto“ projektas

Atmestas

2022-11-03

2022-05-19 XIVP-1717 Civilinio kodekso papildymo 2.23(1) straipsniu įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1707 Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų paskelbimo Dariaus ir Girėno "Lituanicos" skrydžio metais“ projektas
2023-06-19 XIVP-2920 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-04-16

2023-09-05 XIVP-3056 Darbo kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2628)

2024-05-14

2024-02-12 XIVP-3480 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-14 XIVP-3079 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2486)

2024-03-14

2023-03-23 XIVP-2571 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2023-11-23 XIVP-3342 Seimo nutarimo „Dėl patariamojo referendumo dėl plynųjų miško kirtimų ribojimo ir uždraudimo saugomose teritorijose paskelbimo“ projektas
2024-05-16 XIVP-3779 Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo Nr. XIV-1936 pavadinimo, 1, 2, 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2023-03-27 XIVP-2578 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1978)

2023-05-23

2023-09-05 XIVP-3057 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2629)

2024-05-14

2023-05-26 XIVP-2799 Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2432)

2023-12-19

2022-01-20 XIVP-1299 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-03-31

2024-02-02 XIVP-3468 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-16 XIVP-1817 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-21

2024-05-16 XIVP-3783 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 21, 26, 33, ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-25 XIVP-547 Baudžiamojo kodekso 40(1) straipsniu papildymo ir 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-10 XIVP-2423 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 4, 5 , 6, 13, 29, 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2023-03-23 XIVP-2569 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-03-28

2024-04-30 XIVP-3718 Darbo kodekso Nr. XII-2603 126 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-04-19 XIVP-3658 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-17 XIVP-2546 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13(1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo Nr. XI-111 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-09-28

2021-06-29 XIVP-701 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-12-09

2023-09-21 XIVP-3102 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-20 XIVP-3562 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1129 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-28 XIVP-3588 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 15 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-10 XIVP-208 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1), 25, 37, 41, 42, 48(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-15 XIVP-1409 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-03-17

2024-01-30 XIVP-3456 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-10 XIVP-821 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-28 XIVP-2457 Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-09-28

2023-02-07 XIVP-2415 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-02-09

2021-01-29 XIVP-189 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-09 XIVP-3302 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-07 XIVP-3290 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-09

2021-04-01 XIVP-390 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ pakeitimo“ projektas
2021-05-14 XIVP-491 Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-04 XIVP-1047 Seimo rezoliucijos „Dėl solidarumo su Lenkijos Respublika“ projektas

Priimtas

(XIV-625)

2021-11-11

2021-10-20 XIVP-997 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 12, 16 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2023-11-21 XIVP-3330 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-01 XIVP-391 Seimo rezoliucijos „Dėl demokratijos ir žodžio laisvės Seime“ projektas
2024-01-30 XIVP-3455 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 7, 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-16 XIVP-3312 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas
2021-06-22 XIVP-687 Seimo nutarimo „Dėl Žygimanto Pavilionio atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo“ projektas

Atmestas

2021-06-29

2023-04-27 XIVP-2687 Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas
2021-11-12 XIVP-1093 Darbo kodekso Nr. XII-2603 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.