Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Zenonas Streikus

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2023-07-24 XIVP-3003 Konstitucinio teismo įstatymo Nr. I-67 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-09

2022-05-18 XIVP-1704 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 208 straipsnio pakeitimo“ projektas
2022-09-19 XIVP-2020 Žemės įstatymo Nr. I-446 9(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2023-06-22 XIVP-2948 Administracinių nusižengimų kodekso 56, 57, 58 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-04-19 XIVP-3659 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-10 XIVP-1395 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1043)

2022-04-21

2022-04-19 XIVP-1569 Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1072)

2022-05-10

2023-06-22 XIVP-2944 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 7, 9(1), 18, 20, 26(1), 26(2), 27, 28, 29, 31, 36 straipsnių, V, VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 34(1) straipsniu ir 32, 33, 34, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas
2021-10-20 XIVP-998 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2022-10-12 XIVP-2164 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-10 XIVP-1394 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1042)

2022-04-21

2023-06-19 XIVP-2921 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės pakeitimo įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir pakeitimo įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-04-16

2023-04-18 XIVP-2651 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-02 XIVP-2467 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2021-09-28 XIVP-887 Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2379)

2023-12-14

2023-09-29 XIVP-3120 Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-21 XIVP-2369 Seimo rezoliucijos „Dėl Vilniaus viešojo transporto vairuotojų streiko socialinio poveikio“ projektas
2021-06-15 XIVP-641 Seimo rezoliucijos „Dėl LRT vykdomų įstatymo pažeidimų ir LRT generalinės direktorės atstatydinimo“ projektas
2024-03-12 XIVP-3531 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-20 XIVP-531 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos“ projektas

Priimtas

(XIV-361)

2021-05-27

2023-03-01 XIVP-2465 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-23 XIVP-1857 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1636)

2022-12-08

2021-09-10 XIVP-819 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 6, 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-22 XIVP-2946 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 3, 15(2), 15(3) ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-28 XIVP-2456 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-14 XIVP-3080 Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2487)

2024-03-14

2023-09-10 XIVP-3068 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 6, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-17 XIVP-1835 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2023-03-08 XIVP-2488 Baudžiamojo proceso kodekso 122 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-10 XIVP-629 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2022-09-13 XIVP-1992 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-29

2022-05-19 XIVP-1709 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 5, 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2024-03-14 XIVP-3545 Seimo rezoliucijos „Dėl visapusės paramos Ukrainos pergalei pasiekti“ projektas

Priimtas

(XIV-2491)

2024-03-14

2021-10-20 XIVP-999 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-16 XIVP-1244 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-03-31

2022-11-03 XIVP-2223 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-11-08

2024-05-21 XIVP-3805 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-24 XIVP-1457 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-07

2023-03-01 XIVP-2463 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1960)

2023-05-16

2022-03-10 XIVP-1398 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-04-28

2023-04-21 XIVP-2662 Žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2090)

2023-06-22

2022-05-19 XIVP-1707 Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų paskelbimo Dariaus ir Girėno "Lituanicos" skrydžio metais“ projektas
2023-12-23 XIVP-3438 Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų“ projektas
2022-06-16 XIVP-1815 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 35, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-23 XIVP-1858 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1637)

2022-12-08

2023-09-19 XIVP-3092 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2227)

2023-11-09

2023-06-19 XIVP-2920 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-04-16

2023-03-08 XIVP-2487 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-22 XIVP-2949 Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-13 XIVP-485 Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1965)

2023-05-18

2021-09-22 XIVP-866 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-814)

2021-12-23

2023-01-30 XIVP-2404 Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1902)

2023-04-25

2024-02-12 XIVP-3480 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-10 XIVP-1396 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1112)

2022-05-19

2023-09-14 XIVP-3079 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2486)

2024-03-14

2023-01-30 XIVP-2405 Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1903)

2023-04-25

2023-02-06 XIVP-2414 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-16 XIVP-1818 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-01 XIVP-3045 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-13 XIVP-1993 Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-14 XIVP-3417 Seimo rezoliucijos „Dėl pasitikėjimo Seimo Pirmininkės tolesniu darbu“ projektas
2023-03-14 XIVP-2536 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-13 XIVP-3307 Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2553)

2024-04-18

2024-02-23 XIVP-3500 Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 6, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo 48(1), 48(2) straipsniais įstatymo projektas
2023-06-22 XIVP-2951 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 9(1), 10, 12, 12(1), 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1942 8, 12(1), 23, 26 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-17 XIVP-1433 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių embargo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir ekonominių pasekmių šalies gyventojams ir verslui kompensavimo“ projektas

Priimtas

(XIV-967)

2022-03-22

2023-11-23 XIVP-3342 Seimo nutarimo „Dėl patariamojo referendumo dėl plynųjų miško kirtimų ribojimo ir uždraudimo saugomose teritorijose paskelbimo“ projektas
2023-06-22 XIVP-2945 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 8, 13, 49, 51, 70(1) ir 76 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-16 XIVP-3779 Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo Nr. XIV-1936 pavadinimo, 1, 2, 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2023-04-28 XIVP-2690 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 papildymo 206(1) straipsniu“ projektas
2023-08-21 XIVP-3022 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-10-12 XIVP-2163 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-03 XIVP-2376 Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-28 XIVP-2449 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-04-23 XIVP-3667 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 papildymo 8 straipsniu įstatymo projektas
2023-06-22 XIVP-2947 Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-24 XIVP-2294 Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1780)

2022-12-23

2022-03-10 XIVP-1397 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 papildymo 19(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1113)

2022-05-19

2022-05-19 XIVP-1708 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo V skyriaus papildymo dvidešimt aštuntuoju skirsniu įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2023-02-06 XIVP-2413 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 29 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 36(6) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2116)

2023-06-29

2022-06-16 XIVP-1817 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-21

2022-09-19 XIVP-2022 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-09 XIVP-1081 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-794)

2021-12-16

2023-08-28 XIVP-3037 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-16 XIVP-3783 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 21, 26, 33, ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-12 XIVP-213 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-371)

2021-05-27

2023-04-20 XIVP-2658 Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-04-27

2023-06-22 XIVP-2950 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-01 XIVP-2466 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-28 XIVP-888 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2380)

2023-12-14

2023-02-28 XIVP-2450 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-10 XIVP-3069 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-21 XIVP-3102 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-21 XIVP-2926 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-09-10

2023-03-21 XIVP-2556 Rinkimų kodekso 163 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-20 XIVP-3562 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1129 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-24 XIVP-2291 Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-10-17 XIVP-3204 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-28 XIVP-3588 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 15 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-15 XIVP-1409 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-03-17

2023-02-07 XIVP-2415 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-02-09

2023-11-09 XIVP-3302 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-23 XIVP-3439 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo parlamentiniam tyrimui atlikti dėl energetikos politikos įgyvendinimo ir valdymo, kuriuo galimai buvo pažeistas viešasis interesas ir vartotojų teisės, bei dėl galimai nepakankamų ir netikslių už kuruojamą sritį atsakingų politikų ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vykdomų rinkos kontrolės ir priežiūros veiksmų“ projektas

Atmestas

2024-03-12

2023-11-07 XIVP-3290 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-09

2022-05-19 XIVP-1710 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2021-04-01 XIVP-390 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ pakeitimo“ projektas
2022-04-20 XIVP-1576 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1144)

2022-06-21

2021-05-14 XIVP-491 Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-04 XIVP-1047 Seimo rezoliucijos „Dėl solidarumo su Lenkijos Respublika“ projektas

Priimtas

(XIV-625)

2021-11-11

2022-10-12 XIVP-2162 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-04-03 XIVP-2605 Darbo kodekso 115 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-10-20 XIVP-997 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 12, 16 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2024-01-03 XIVP-3440 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-14 XIVP-3418 Politinių organizacijų įstatymo Nr. XIV-1415 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-05-16

2023-11-21 XIVP-3330 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-01 XIVP-391 Seimo rezoliucijos „Dėl demokratijos ir žodžio laisvės Seime“ projektas
2023-10-10 XIVP-3164 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-16 XIVP-3312 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas
2023-09-29 XIVP-3118 Seimo rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo" projektas
2021-06-22 XIVP-687 Seimo nutarimo „Dėl Žygimanto Pavilionio atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo“ projektas

Atmestas

2021-06-29

2023-04-27 XIVP-2687 Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.