Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Tomas Tomilinas

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2023-12-14 XIVP-3421 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas
2021-02-22 XIVP-253 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I -621 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-12 XIVP-3528 Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 10-1, 16-1, 19, 20, 20-1 ir 20-4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-30 XIVP-3845 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-18 XIVP-1120 Administracinių nusižengimų kodekso 248 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1565)

2022-11-24

2022-09-19 XIVP-2020 Žemės įstatymo Nr. I-446 9(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2022-08-24 XIVP-1934 Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-04-25 XIVP-1607 Darbo kodekso Nr. XII-2603 248 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2373)

2023-12-14

2023-12-05 XIVP-3372 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 straipsnių ir 8 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-04 XIVP-2378 Seimo rezoliucijos „Dėl Prezidento Kazio Griniaus paminklo Vilniaus mieste“ projektas
2021-02-22 XIVP-251 Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-298)

2021-05-13

2023-01-03 XIVP-2375 Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr.VIII-971 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2387)

2023-12-19

2021-11-17 XIVP-1117 Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-04-10 XIVP-3628 Administracinių nusižengimų kodekso 307 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2684)

2024-06-06

2021-09-13 XIVP-825 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 18 ir 31 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-601)

2021-11-04

2023-10-06 XIVP-3141 Konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-15 XIVP-419 Darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-435)

2021-06-22

2022-11-11 XIVP-2248 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1624)

2022-12-06

2021-09-10 XIVP-816 Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-08 XIVP-2333 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-12-15

2024-02-13 XIVP-3482 Kelių transporto kodekso Nr. I-1628 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-23 XIVP-266 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-16 XIVP-2545 Žemės įstatymo Nr. I-446 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-01 XIVP-387 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-10-12 XIVP-2164 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-12 XIVP-1678 Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1298)

2022-06-30

2022-05-12 XIVP-1680 Administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-19 XIVP-2921 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės pakeitimo įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir pakeitimo įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-04-16

2023-03-02 XIVP-2467 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2023-09-29 XIVP-3120 Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-07 XIVP-2330 Seimo rezoliucijos „Dėl sunkių sistemingų žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje“ projektas

Priimtas

(XIV-1628)

2022-12-08

2021-11-24 XIVP-1151 Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-996)

2022-03-31

2022-09-20 XIVP-2025 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 6 ir 104 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2022-12-21 XIVP-2369 Seimo rezoliucijos „Dėl Vilniaus viešojo transporto vairuotojų streiko socialinio poveikio“ projektas
2021-02-22 XIVP-254 Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-05-27

2022-06-23 XIVP-1867 Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-20 XIVP-531 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos“ projektas

Priimtas

(XIV-361)

2021-05-27

2023-03-01 XIVP-2465 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-10 XIVP-819 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 6, 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-15 XIVP-3547 Miškų įstatymo Nr. I-671 3 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-28 XIVP-2456 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-10 XIVP-629 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2022-09-13 XIVP-1992 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-29

2022-10-04 XIVP-2106 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-03 XIVP-2223 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-11-08

2022-03-24 XIVP-1457 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-07

2022-07-01 XIVP-1883 Darbo kodekso Nr. XII-2603 107 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-25 XIVP-284 Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 5, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-28 XIVP-2055 Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2506)

2024-03-21

2021-11-18 XIVP-1118 Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo Nr. IX-517 8(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1563)

2022-11-24

2024-04-05 XIVP-3607 Seimo rezoliucijos „Dėl situacijos švietime“ projektas

Atmestas

2024-04-11

2022-03-10 XIVP-1398 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-04-28

2023-04-21 XIVP-2662 Žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2090)

2023-06-22

2022-10-27 XIVP-2206 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos tęstinumo ir valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros, rekonstrukcijų ir remonto“ projektas

Atmestas

2022-11-03

2023-12-23 XIVP-3438 Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų“ projektas
2022-08-12 XIVP-1917 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1689)

2022-12-15

2021-02-10 XIVP-209 Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo Nr. X-987 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1147)

2022-06-21

2023-09-19 XIVP-3092 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2227)

2023-11-09

2023-06-19 XIVP-2920 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-04-16

2021-09-06 XIVP-792 Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-12 XIVP-3529 Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-13 XIVP-411 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-30 XIVP-2404 Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1902)

2023-04-25

2024-02-12 XIVP-3480 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-31 XIVP-3850 Seimo rezoliucijos „Dėl tvarios miškų politikos“ projektas

Atmestas

2024-06-06

2023-01-30 XIVP-2405 Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1903)

2023-04-25

2022-12-01 XIVP-2306 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 8 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1 priedu įstatymo projektas
2023-02-06 XIVP-2414 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-01 XIVP-3045 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-04 XIVP-311 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-20 XIVP-3799 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-24 XIVP-1156 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo 98(1) straipsniu įstatymo projektas
2022-09-13 XIVP-1993 Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-10-12 XIVP-930 Seimo rezoliucijos „Dėl neatidėliotinų priemonių gyventojų finansinei padėčiai gerinti ir kainų didėjimo (infliacijos) padariniams švelninti“ projektas
2021-03-01 XIVP-293 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 65 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-14 XIVP-2536 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-03 XIVP-297 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-13 XIVP-826 Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-602)

2021-11-04

2023-12-14 XIVP-3422 Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-06-13 XIVP-3932 Seimo rezoliucijos „Dėl miškų politikos“ projektas
2022-03-17 XIVP-1433 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių embargo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir ekonominių pasekmių šalies gyventojams ir verslui kompensavimo“ projektas

Priimtas

(XIV-967)

2022-03-22

2023-11-23 XIVP-3342 Seimo nutarimo „Dėl patariamojo referendumo dėl plynųjų miško kirtimų ribojimo ir uždraudimo saugomose teritorijose paskelbimo“ projektas
2021-10-15 XIVP-977 Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-16 XIVP-3779 Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo Nr. XIV-1936 pavadinimo, 1, 2, 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2022-04-21 XIVP-1591 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-08-21 XIVP-3022 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-24 XIVP-1150 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-995)

2022-03-31

2022-10-12 XIVP-2163 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-03 XIVP-2376 Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-09 XIVP-1663 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-25 XIVP-287 Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymo Nr. XIII-2719 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Atmestas

2021-05-27

2023-02-28 XIVP-2449 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-13 XIVP-1991 Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas
2021-09-10 XIVP-815 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. IX-1553 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-24 XIVP-2294 Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1780)

2022-12-23

2022-04-15 XIVP-1518 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-06 XIVP-2413 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 29 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 36(6) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2116)

2023-06-29

2023-08-28 XIVP-3037 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-16 XIVP-3783 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 21, 26, 33, ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-23 XIVP-2569 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-03-28

2021-11-17 XIVP-1116 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 papildymo 104(1) straipsniu įstatymo projektas
2021-11-24 XIVP-1149 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-994)

2022-03-31

2021-02-23 XIVP-265 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-18 XIVP-3084 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-15 XIVP-2538 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-06 XIVP-791 Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-04 XIVP-1045 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-04-20 XIVP-2658 Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-04-27

2022-05-12 XIVP-1679 Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1299)

2022-06-30

2023-12-05 XIVP-3371 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-01 XIVP-2466 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-23 XIVP-876 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-28 XIVP-3351 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju(12) skirsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2508)

2024-03-21

2023-02-28 XIVP-2450 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-18 XIVP-1119 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 108(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1564)

2022-11-24

2020-12-16 XIVP-120 Seimo rezoliucijos „Dėl smulkaus verslo diskriminacijos, valdant COVID-19 pandemiją, vengimo“ projektas

Priimtas

(XIV-151)

2021-01-05

2021-09-06 XIVP-793 Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 94 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-21 XIVP-3102 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-08 XIVP-2335 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo IV skirsniu įstatymo projektas
2023-03-21 XIVP-2556 Rinkimų kodekso 163 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-26 XIVP-1162 Darbo kodekso 135 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1690)

2022-12-15

2023-10-17 XIVP-3204 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-24 XIVP-1155 Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-10 XIVP-631 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-10 XIVP-208 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1), 25, 37, 41, 42, 48(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-15 XIVP-1409 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-03-17

2022-08-30 XIVP-1950 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1544)

2022-11-17

2022-11-18 XIVP-2284 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2173)

2023-09-21

2021-09-10 XIVP-821 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-12-01 XIVP-60 Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atsiimtas

2021-03-25

2023-02-07 XIVP-2415 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-02-09

2021-03-01 XIVP-292 Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-23 XIVP-3439 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo parlamentiniam tyrimui atlikti dėl energetikos politikos įgyvendinimo ir valdymo, kuriuo galimai buvo pažeistas viešasis interesas ir vartotojų teisės, bei dėl galimai nepakankamų ir netikslių už kuruojamą sritį atsakingų politikų ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vykdomų rinkos kontrolės ir priežiūros veiksmų“ projektas

Atmestas

2024-03-12

2022-09-14 XIVP-1994 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 5, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-28 XIVP-3350 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 47 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 93(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2507)

2024-03-21

2022-12-09 XIVP-2336 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-25 XIVP-1741 Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. kovo 29 d. dekreto Nr. 1K-913 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją“ 1 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos teismų, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymams“ projektas

Priimtas

(XIV-1291)

2022-06-30

2021-05-14 XIVP-491 Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-10-28 XIVP-2208 Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų kompensavimo įstatymo projektas
2022-10-12 XIVP-2162 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-15 XIVP-2364 Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-22 XIVP-243 Įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ Nr. I-775 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-04-03 XIVP-2605 Darbo kodekso 115 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-04 XIVP-1052 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1145)

2022-06-21

2022-12-06 XIVP-2323 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 53 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1777)

2022-12-23

2022-05-09 XIVP-1662 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2024-01-03 XIVP-3440 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-15 XIVP-2256 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 3, 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-12-12

2021-05-17 XIVP-511 Seimo rezoliucijos „Dėl masinių, sistemingų ir sunkių Kinijos vykdomų žmogaus teisių pažeidimų ir uigūrų genocido“ projektas

Priimtas

(XIV-329)

2021-05-20

2023-11-16 XIVP-3312 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas
2023-09-29 XIVP-3118 Seimo rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo" projektas
2023-09-13 XIVP-3075 Seimo rezoliucijos „Dėl Ukrainos pakvietimo prisijungti prie NATO“ projektas

Priimtas

(XIV-2167)

2023-09-19

2021-11-17 XIVP-1115 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo antruoju(3) skirsniu įstatymo projektas
2022-04-21 XIVP-1592 Darbo kodekso Nr. XII-2603 211 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.