Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Eugenijus Gentvilas

Individualiai pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2019-05-24 XIIIP-3487 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-05-24 XIIIP-3485 Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2016-11-24 XIIIP-67 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-04-20

2017-10-19 XIIIP-1265 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-05-09

2018-11-19 XIIIP-2941 Seimo rezoliucijos „Dėl nuolatinių bandymų keisti Lietuvos Respublikos Konstituciją“ projektas

Atmestas

2018-11-20

2018-03-14 XIIIP-1792 Seimo protokolinio nutarimo „Dėl slapto balsavimo dėl Seimo nutarimo „Dėl Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo“ projekto (Nr. XIIIP-1767) rezultatų pripažinimo negaliojančiais“ projektas
2019-01-18 XIIIP-3180 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas
2019-05-24 XIIIP-3486 Odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 3, 4, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-12 XIIIP-2525 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 90, 93 ir 188 straipsnių pakeitimo“ projektas

Atmestas

2018-11-13

2017-05-11 XIIIP-693 Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2017-09-21

2017-08-17 XIIIP-1032 Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-07

2017-03-29 XIIIP-512 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-271)

2017-03-30

2017-02-08 XIIIP-349 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 8, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-07

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.