Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Andrius Palionis

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2020-11-17

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2022-03-15 XIVP-1413 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1071)

2022-05-10

2024-05-30 XIVP-3845 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-22 XIVP-867 Notariato įstatymo Nr. I-2882 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-12-06

2021-11-26 XIVP-1163 Žemės mokesčio įstatymo Nr.I-2675 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-25 XIVP-2399 Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-16

2024-03-13 XIVP-3537 Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-20 XIVP-2023 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2465)

2023-12-23

2023-06-19 XIVP-2921 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės pakeitimo įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir pakeitimo įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-04-16

2021-09-28 XIVP-887 Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2379)

2023-12-14

2023-11-28 XIVP-3348 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas

Atmestas

2023-12-21

2021-05-20 XIVP-531 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos“ projektas

Priimtas

(XIV-361)

2021-05-27

2023-05-16 XIVP-2751 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2110)

2023-06-29

2024-05-08 XIVP-3757 Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 5 ir 13-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-15 XIVP-3547 Miškų įstatymo Nr. I-671 3 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-18 XIVP-1125 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 46(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-05-30

2021-12-21 XIVP-1266 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją aplinkybių 2021 metų rugpjūčio - gruodžio mėnesiais" projektas

Atmestas

2021-12-23

2022-12-22 XIVP-2372 Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1954)

2023-05-11

2023-09-14 XIVP-3080 Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2487)

2024-03-14

2021-04-06 XIVP-402 Miškų įstatymo Nr. I-671 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-23 XIVP-2953 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-12-12

2022-05-19 XIVP-1709 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 5, 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2022-11-03 XIVP-2223 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-11-08

2024-05-21 XIVP-3805 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-13 XIVP-3539 Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 370-2 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-14 XIVP-1237 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti "Belaruskalij" trąšų tranzito per Lietuvą aplinkybių 2021 metų rudenį parlamentinį tyrimą" projektas

Atmestas

2021-12-23

2024-05-02 XIVP-3720 Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo Nr. XIV-1936 6, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-22 XIVP-2031 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinės krizės suvaldymo“ projektas

Atmestas

2022-09-22

2022-10-27 XIVP-2206 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos tęstinumo ir valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros, rekonstrukcijų ir remonto“ projektas

Atmestas

2022-11-03

2022-05-26 XIVP-1742 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1184)

2022-06-28

2023-12-23 XIVP-3438 Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų“ projektas
2024-02-12 XIVP-3480 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-31 XIVP-3850 Seimo rezoliucijos „Dėl tvarios miškų politikos“ projektas

Atmestas

2024-06-06

2023-09-14 XIVP-3079 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2486)

2024-03-14

2022-01-27 XIVP-1307 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-22

2022-02-23 XIVP-1346 Melioracijos įstatymo Nr. I-323 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-09-19

2022-03-23 XIVP-1453 Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1022)

2022-04-19

2022-08-10 XIVP-1913 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-14 XIVP-3417 Seimo rezoliucijos „Dėl pasitikėjimo Seimo Pirmininkės tolesniu darbu“ projektas
2022-01-28 XIVP-1309 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-22

2023-09-28 XIVP-3113 Baudžiamojo kodekso 261 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-10-11 XIVP-2160 Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-17 XIVP-1702 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1710)

2022-12-20

2024-03-27 XIVP-3581 Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2241 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-15 XIVP-642 Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-13 XIVP-3307 Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2553)

2024-04-18

2022-06-09 XIVP-1790 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-23 XIVP-2952 Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projektas

Atmestas

2023-12-12

2022-03-17 XIVP-1433 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių embargo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir ekonominių pasekmių šalies gyventojams ir verslui kompensavimo“ projektas

Priimtas

(XIV-967)

2022-03-22

2023-11-23 XIVP-3342 Seimo nutarimo „Dėl patariamojo referendumo dėl plynųjų miško kirtimų ribojimo ir uždraudimo saugomose teritorijose paskelbimo“ projektas
2022-09-27 XIVP-2044 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-13 XIVP-3538 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-13 XIVP-1991 Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas
2022-05-19 XIVP-1708 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo V skyriaus papildymo dvidešimt aštuntuoju skirsniu įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2024-05-16 XIVP-3783 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 21, 26, 33, ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-21 XIVP-427 Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų paskelbimo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais" projektas

Priimtas

(XIV-316)

2021-05-13

2023-05-11 XIVP-2737 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-23 XIVP-2569 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-03-28

2021-11-30 XIVP-1181 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-10 XIVP-1086 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 10, 12, 17, 18 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-28 XIVP-888 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2380)

2023-12-14

2022-03-17 XIVP-1434 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-16 XIVP-2750 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2109)

2023-06-29

2022-01-11 XIVP-1278 Seimo rezoliucijos „Dėl užsienio politikos“ projektas
2024-03-20 XIVP-3562 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1129 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-15 XIVP-1409 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-03-17

2023-05-11 XIVP-2736 Vienišo asmens išmokos įstatymo Nr.XIV-352 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-07 XIVP-2415 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-02-09

2023-11-09 XIVP-3302 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-23 XIVP-3439 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo parlamentiniam tyrimui atlikti dėl energetikos politikos įgyvendinimo ir valdymo, kuriuo galimai buvo pažeistas viešasis interesas ir vartotojų teisės, bei dėl galimai nepakankamų ir netikslių už kuruojamą sritį atsakingų politikų ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vykdomų rinkos kontrolės ir priežiūros veiksmų“ projektas

Atmestas

2024-03-12

2022-05-19 XIVP-1710 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2023-06-27 XIVP-2978 Karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 2, 8, 9, 11, 12, 13, 28 straipsnių, VI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projektas
2022-03-29 XIVP-1479 Konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-04 XIVP-1047 Seimo rezoliucijos „Dėl solidarumo su Lenkijos Respublika“ projektas

Priimtas

(XIV-625)

2021-11-11

2024-05-30 XIVP-3846 Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2612 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-14 XIVP-3418 Politinių organizacijų įstatymo Nr. XIV-1415 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-05-16

2022-03-23 XIVP-1454 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1023)

2022-04-19

2023-11-16 XIVP-3312 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.