Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 101 (06/19/2001)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:011 - 1c.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-753A) [Svarstymas]
15:161 - 1c.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-753A) [Priėmimas]
15:251 - 2.Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2, 5, 8, 12, 15, 20, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-626(2SP)) [Priėmimas]
15:381 - 3.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-437(2SP)) [Priėmimas]
15:451 - 4.Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-450(2SP)) [Priėmimas]
15:481 - 5.Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos statuto ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-648(SP)) [Svarstymas]
15:501 - 5.Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos statuto ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-648(SP)) [Priėmimas]
15:521 - 6.Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-717) [Svarstymas]
16:211 - 7.Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-715) [Svarstymas]
16:261 - 8.Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-421(2SP)) [Svarstymas]
16:331 - 9.Elektros energetikos įstatymo 2, 9, 10, 12, 14, 19, 26, 29, 31, 33, 39, 46, 47 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-777) [Pateikimas]
16:402 - 1.Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-762) [Pateikimas]
16:492 - 2a.Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-756) [Pateikimas]
16:592 - 2b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 51(12) straipsniu ir 242 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-757) [Pateikimas]
17:052 - 3.Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-658) [Pateikimas]
17:062 - 4.Azartinių lošimų įstatymo 6, 10, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-696(2SP)) [Svarstymas]
17:082 - 5a.Valstybės kontrolės 2000 m. veiklos ataskaita
17:422 - 5b.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės 2000 m. veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-710) [Pateikimas]
17:492 - 7.Savivaldybių biudžetams 1997 - 2000 metais neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-404(2)) [Pateikimas]
18:092 - 8.Indėlių draudimo įstatymo 3, 4, 5 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-780) [Pateikimas]
18:132 - 9.Aukštojo mokslo įstatymo 2, 27, 28, 29, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-725) [Pateikimas]