Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 126 (09/11/2001)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5101.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:181 - 1a.Baudžiamojo proceso kodekso 45, 270, 440, 443, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 456 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 447 ir 455 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, kodekso papildymo 448(1), 448(2), 451(1), 451(2), 456(1), 456(2) straipsniais ir trisdešimt aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-420(2SP)) [Priėmimo tęsinys]
10:321 - 1b.Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-426(2SP)) [Priėmimo tęsinys]
10:471 - 1c.Baudžiamojo proceso kodekso 104(1), 131, 194(1), 194(2), 244(1), 280, 284, 292, 380, 414, 417, 418, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 427(1), 428, 431 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 430(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios, Kodekso dvyliktojo skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso padalos "Tryliktasis skyrius" ir šio skyriaus pavadinimo išbraukimo bei Kodekso papildymo keturiasdešimt antruoju ir keturiasdešimt trečiuoju skirsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-628(2SP)) [Priėmimas]
10:551 - 2.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 2, 15 ir 17 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-744(2SP)) [Priėmimas]
10:59r - 1a.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos pirmininkų patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-851) [Pateikimas]
11:01r - 1a.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos pirmininkų patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-851) [Priėmimas]
11:01r - 1b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių ir JAV lietuvių bendruomenės atstovų komisijos nuostatų patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-852(2)) [Pateikimas]
11:041 - 3.Policijos finansavimo strategijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-797) [Pateikimas]
11:391 - 6.Valstybės tarnybos įstatymo 4, 33, 60, 69 ir 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-922) [Pateikimas]
12:001 - 4a.Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-936) [Pateikimas]
12:181 - 5.Advokatūros įstatymo 7 ir 18 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo nauju dešimtuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-939) [Pateikimas]
12:342 - 5.Fizinio asmens gimimo momento nustatymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-830) [Pateikimas]
12:382 - 6.Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-845) [Pateikimas]