Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 467 (01/20/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:002 - 1Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" veiklos gaivinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3195) [Pateikimas]
15:301 -13Valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2592) [Svarstymas]
15:351 -14aPolicijos rėmėjų įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo papildymo 5(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2985) [Svarstymas]
15:381 -14cBaudžiamojo kodekso 30 ir 230 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2987) [Svarstymas]
15:412 - 2ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies C punktu ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3184) [Pateikimas]
15:422 - 3ĮSTATYMO dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3185) [Pateikimas]
15:472 - 5Kardomojo kalinimo įstatymo 18 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3194) [Pateikimas]
15:492 - 6Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110, 186(2), 188(14), 198, 225, 233, 241(1), 259(1), 314, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 167(3), 238(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3172) [Pateikimas]
15:512 - 7ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3187) [Pateikimas]
15:572 - 8ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų- vyrų ir moterų- lygių galimybių ir vienodo požiūrio į juos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3189) [Pateikimas]
15:592 - 9ĮSTATYMO dėl Konvencijos muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3188) [Pateikimas]
16:012 -10Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininko Romo Pakalnio atsakymai į Seimo narių klausimus
16:352 -11ĮSTATYMO dėl 1996 m. tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3190) [Pateikimas]
16:38r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 3 ir 14 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3179) [Svarstymas]
16:39r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 3 ir 14 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3179) [Priėmimas]
16:432 -12ĮSTATYMO dėl Valstybių, dalyvaujančių Daugianacionalinėje nuolatinės parengties greitojo reagavimo brigadoje Jungtinių Tautų operacijoms, susitarimo dėl jų pajėgų statuso ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3191) [Pateikimas]
16:462 -13Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" PROJEKTAS + nuostatai (Nr. IXP-3151) [Pateikimas]
16:502 -14Seimo narių pareiškimai
16:51r - 1Mokesčių administravimo įstatymo 29 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3178(2SP)) [Svarstymas]
16:52r - 3Seimo NUTARIMO "Dėl nuosavybės teisių į žemę miestuose atkūrimo problemų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3153) [Pateikimas]