Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

03/21/2000 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
442 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:15Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2368(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 2.10:15~10:20Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo dėl garantijų taikymo papildomojo protokolo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2306) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 3.10:20~10:25Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2259(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 4.10:25~10:30Tarptautinės migracijos organizacijos Konstitucijos pataisų ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2253) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 5.10:30~10:45Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2359(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 6a.10:45~11:00Gyventojų indėlių draudimo įstatymo 2, 6 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2333(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 6b.Komercinių bankų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2334(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 7.11:00~11:10Administracinių teisės pažeidimų kodekso 142(2), 142(4), 145, 163(11), 221, 232(1), 259(1), 262, 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-1068(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
1 - 8.11:10~11:30Darbo ginčų nagrinėjimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2354) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9a.12:00~12:15Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 15 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2294Gr(2)) [grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo priėmimas, grąžinto įstatymo priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 9b.Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2295Gr(2)) [grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo priėmimas, grąžinto įstatymo priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 10.12:15~13:10Aukštojo mokslo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-1789Gr) [grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo priėmimas, grąžinto įstatymo priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 11.13:10~13:30Visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2338(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
443 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 2, 4, 5, 6, 9, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2313(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Lapė
2 - 2.15:20~15:35Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2096(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
2 - 3.15:35~15:40Konvencijos dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2348) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4.15:40~15:45Konvencijos dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2349) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5a.15:45~16:00Karo padėties ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2357) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5b.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 4 ir 6 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2358) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.16:00~16:30Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus A.Minkevičiaus atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 7.16:30~16:45Maisto ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2327(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Matulas
2 - 8.17:00~17:15Metrologijos įstatymo 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2395) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 9.17:15~17:30Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje taikos operacijoje Kosovo provincijoje, Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje, pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. P-2388) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 10.17:30~17:45Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo NATO vadovaujamoje taikos stabilizavimo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje" PROJEKTAS (Nr. P-2389) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 11.17:45~18:05Seimo narių pareiškimai
r - 1.Civilinio proceso kodekso 352, 354(3), 356, 369, 370(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 354 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2211(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
r - 2.Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2355) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

r - 3.Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-1413(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Feliksas Palubinskas
r - 4.Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 6 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2122(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
r - 5.Pramoninio dizaino įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2399) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)