Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

05/09/2000 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
466 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:15Valstybės sienos ir jos apsaugos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2407(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 2.10:15~10:30Ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų savanoriško atidavimo, ginklų ir šaudmenų įteisinimo laikinasis ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2434(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 3.10:30~10:50Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 11, 20, 21, 25, 36, 38, 39, 40, 42, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2377(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 4.10:50~11:05Teritorijų planavimo įstatymo 2, 17 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2375(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Grumadas
1 - 5.11:05~11:10Konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ar komercinėse bylose įteikimo užsienyje ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2423(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
1 - 6a.11:10~11:30Lobistinės veiklos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2495) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172(25) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2496) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6c.Žyminio mokesčio įstatymo 3 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2497) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.11:30~11:40Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2505(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
1 - 8.12:00~12:15Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 10, 11 straipsnių, 1, 2 priedėlių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2289(5SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 9.12:15~12:30Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo 3 priedėliu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2392) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Teodora Visokavičienė
1 - 10.12:30~13:00Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2443(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

467 Vakarinis posėdis
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
2 - 1.15:00~15:40Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2408(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2.15:40~16:00Cukraus įstatymo 2, 4, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2374(4SP)) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Lapė
2 - 3.16:00~16:30Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Z.Vaigausko ataskaita
2 - 4.16:30~16:50Vyriausybės Amulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos finansavimo ir įgyvendinimo ataskaita
2 - 5.17:00~17:15Patentų įstatymo 26, 39 ir 40 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2498) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.17:15~17:25Administracinių teisės pažeidimų kodekso 15 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2464(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
2 - 7.17:25~17:40Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(3) ir 259(1) straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2490) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8.17:40~18:00Seimo narių pareiškimai
r - 1.Saugomų teritorijų įstatymo 14 straipsnio pirmosios dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2452) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Čaplikas
r - 2.Seimo STATUTO "Dėl papildymo 151(1) straipsniu" PROJEKTAS (Nr. P-359) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3.Seimo statuto 111 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2450) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Romualdas Ozolas
r - 4.Bibliotekų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2449(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl privatizavimo komisijos" PROJEKTAS (Nr. P-2502) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
r - 6.Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2506) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfredas Henrikas Stasiulevičius
r - 7a.Įstatymo dėl švenčių dienų 1 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2232) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arimantas Juvencijus Raškinis
r - 7b.Žmonių saugos darbe įstatymo 43 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2233) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arimantas Juvencijus Raškinis
r - 7c.Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio 16 punkto pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2234) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arimantas Juvencijus Raškinis
r - 8.Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2501) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Napoleonas Stasiškis