Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

07/20/2000 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
506 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:40Elektros energetikos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2587(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 2.10:40~10:50Konvencijos dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2629(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 3a.10:50~11:10Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2762) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 3b.Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2763) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 3c.Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2764) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 4.11:10~11:30Seimo NUTARIMO "Dėl Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo" PROJEKTAS (Nr. P-2761(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
1 - 5.11:30~11:40Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2571(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 6a.12:00~12:20Profesinių sąjungų turto paskirstymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2575(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simas Ramutis Petrikis
1 - 6b.Buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto įstatymo 3 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2630(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 6c.Sanatorinių-kurortinių įstaigų ir poilsio namų, valdytų buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų, nuosavybės nustatymo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2631(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 6d.Seimo NUTARIMO "Dėl specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2632(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 6e.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" įgyvendinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2633(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simas Ramutis Petrikis
1 - 7.12:20~12:30Regioninės plėtros ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2692(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 8.12:30~12:50Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 10, 11 straipsnių, 1, 2 priedėlių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2289(6SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 9.12:50~13:00Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 17 ir 19 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (suredaguotas priėmimui) (Nr. P-1013(4)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazimieras Kuzminskas,
 • Kazimira Danutė Prunskienė
507 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 73 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2773) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2a.15:20~15:40Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2759) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2b.Sveikatos sistemos įstatymo 73 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2760) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.15:40~16:00Seimo narių pareiškimai
2 - 4.16:00~17:00Vyriausybės valanda
r - 1.Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2775) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jadvyga Dunauskaitė
r - 2.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl priemonių mažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo deficitą" PROJEKTAS (Nr. P-2533(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Beinortas,
 • Artur Plokšto,
 • Petras Šakalinis,
 • Algirdas Sysas,
 • Danutė Aleksiūnienė,
 • Dainius Petras Paukštė
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl paskelbimo valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektais" PROJEKTAS (Nr. P-2785) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Saulius Šaltenis
r - 4.Protokolinis nutarimas