Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

03/23/2001 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
61 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
02.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
1.10:00~10:15Profesinių sąjungų įstatymo 8, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-83(4SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Melianas
10.11:40~11:45Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos sutarties dėl reguliaraus oro susisiekimo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-258) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

11.12:00~12:20Valstybės skolos įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-495) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

12.12:20~12:40Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-474) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

13a.12:40~13:00Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 38(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-475) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

13b.Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-476) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

14a.13:00~13:20Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-393) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

14b.Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-394) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

14c.Firmų vardų įstatymo 11 ir 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-395) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15a.13:20~13:40Audito įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-443) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15b.Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-444) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15c.Centrinės kredito unijos įstatymo 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-445) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15d.Civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-446) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15e.Draudimo įstatymo 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-447) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15f.Gydytojo medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-448) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15g.Kelių transporto kodekso ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-449) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15h.Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-450) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15i.Komercinių bankų įstatymo 6, 10, 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-451) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15j.Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo IV skyriaus pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-452) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15k.Lobistinės veiklos įstatymo 8, 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-453) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15l.Neapmuitinamų parduotuvių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-454) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15m.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-455) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15n.Teritorijų planavimo įstatymo 21, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-456) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15o.Vidaus vandenų transporto kodekso šeštojo skirsnio pavadinimo ir 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-457) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

16.14:00~14:20Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-468) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

17a.14:20~14:40Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-341) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
17b.Baudžiamojo kodekso papildymo 250(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-342) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
17c.Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo 22 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-343) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
18.14:40~15:00Seimo narių pareiškimai
19.15:00~15:30JAV Atstovų rūmų pirmininko Dennis Hastert kalba
2.10:15~10:40Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-332(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
3.10:40~10:50Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. VIII-1456 "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2909(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
4.10:50~10:55Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 2 d.nutarimo Nr.VIII-1456 "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-408(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
5.10:55~11:00Konvencijos dėl išlaikymo pareigoms taikytinos teisės ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-334) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

6.11:00~11:10Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-427) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

7.11:10~11:20Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvo An-26 dalyvavimo tarptautinėse taikos operacijose" PROJEKTAS (Nr. IXP-467) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

8.11:20~11:30Lietuvos Respublikos ir Gruzijos konsulinės konvencijos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-428) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

9.11:30~11:40Įstatymo "Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių" pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-480) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Verslo ir užimtumo komisijos sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-419) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-56(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Napoleonas Stasiškis,
 • Povilas Jakučionis
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-144) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Raistenskis,
 • Jūratė Juozaitienė