Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/19/2001 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
100 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~11:45Diskusija dėl Vyriausybės ataskaitos
1 - 1b.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos" PROJEKTAS (Nr. IXP-753) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytenis Povilas Andriukaitis
1 - 1c.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-753A) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dalia Kutraitė Giedraitienė
1 - 1d.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitos vertinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-753(2A)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Landsbergis
1 - 2.12:00~12:10Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2, 5, 8, 12, 15, 20, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-626(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 3.12:10~12:20Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-437(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
1 - 4.12:20~12:25Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-450(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
1 - 5.12:25~12:30Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos statuto ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-648(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 6.12:30~13:00Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-717) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.13:00~13:20Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-715) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 8.13:20~13:40Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-421(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 9.13:40~14:00Elektros energetikos įstatymo 2, 9, 10, 12, 14, 19, 26, 29, 31, 33, 39, 46, 47 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-777) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

101 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:15Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-762) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2a.15:15~15:30Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-756) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 51(12) straipsniu ir 242 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-757) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.15:30~15:40Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-658) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4.15:40~16:00Azartinių lošimų įstatymo 6, 10, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-696(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
2 - 5a.16:00~16:45Valstybės kontrolės 2000 m. veiklos ataskaita
2 - 5b.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės 2000 m. veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-710) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
2 - 6.17:00~17:15Valstybės tarnybos įstatymo 62 ir 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-779) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7.17:15~17:30Savivaldybių biudžetams 1997 - 2000 metais neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-404(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8.17:30~17:45Indėlių draudimo įstatymo 3, 4, 5 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-780) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 9.17:45~18:05Aukštojo mokslo įstatymo 2, 27, 28, 29, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-725) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
r - 1a.Politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo įstatymo 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir papildymo 21 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-614) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
r - 1b.Politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymo 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir papildymo 10(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-615) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijos Ignalinos atominės elektrinės regiono problemoms sudarymo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-728) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dalia Kutraitė Giedraitienė
r - 3.Mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalies 4 punkto įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-775) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
r - 4.Seimo protokolinio nutarimo dėl Peticijų komisijos sprendimo dęl G.V.Martinkaus peticijos projektas