Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/16/2003 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
427 Rytinis posėdis
01.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
02.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:10Statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2849(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 - 2.10:10~10:15Pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2696(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Šivickas
1 - 3.10:15~10:25ĮSTATYMO dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr.13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1842(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 4.10:25~10:40ĮSTATYMO dėl laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2871(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 5.10:40~11:00Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo skirti G.Pečiulį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju" PROJEKTAS (Nr. IXP-2920) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6.11:00~11:05ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kuveito Valstybės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų Kuveito Valstybės teritorijoje statuso ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2853) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.11:05~11:20Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų regione pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2855(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 8.11:20~11:40Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Centrinės ir Pietų Azijos regione pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2856) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9a.12:00~12:40Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2917(2SP)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Dalinkevičius
1 - 9b.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2918(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 9c.Valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2919(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 -10a.12:40~13:00Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21, 22, 23, 24 straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2747(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -10b.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 29, 30, 32, 86, 99, 217 straipsnių pakeitimo bei Statuto papildymo 29(1), 29(2), 29(3) straipsniais" PROJEKTAS (Nr. IXP-2748(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 -10c.Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 1, 3, 4, 8, 10, 17, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2749(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 -10d.Konstitucinio Teismo įstatymo 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 ir 86 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2750(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 -10e.Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2903) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -10f.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo ir šio nutarimo papildymo 2 straipsniu PROJEKTAS (Nr. IXP-2928) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -11.13:00~14:00Vyriausybės valanda
428 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:10Ūkinių bendrijų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2827(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 2a.15:10~15:20Individualių įmonių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2642(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 2b.Įmonių įstatymo 6 ir 12 straipsnių pakeitimo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2643) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3a.15:20~15:30Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 4, 34, 36, 38, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo 33 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2904) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3b.Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo 58(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2905) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3c.Sveikatos draudimo įstatymo 8, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2906) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4a.15:30~16:00Žemės reformos įstatymo 10, 13, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2894) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4b.Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2895) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4c.Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 33 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2896) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4d.Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2897) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4e.Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2898) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4f.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2899) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.16:00~16:10Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2076) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
2 - 6.16:10~16:15Transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2132) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimvydas Vaštakas
2 - 7.16:15~16:30Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2154) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 8.16:30~16:50Seimo narių pareiškimai
r - 1a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2910(2)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 1b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkų patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2911(2)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 2.NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2914(2)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3.Viešųjų pirkimų įstatymo 64 ir 65 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2789(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
r - 4.Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2212(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zenonas Mačernius,
 • Jonas Čiulevičius
r - 5.Kelių priežiūros ir plėtros progarmos finansavimo įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2431) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich