Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

08/20/2004 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
551 Rytinis posėdis
001.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
002.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
01.09:00~09:202004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 1 ir 2 priedėlių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3776) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

02.09:20~09:30Seimo NUTARIMO "Dėl 2003 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3539(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
03.09:30~09:35Seimo rinkimų įstatymo 88 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3769(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

04.09:35~09:40Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3777(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Sigita Burbienė
05.09:40~09:50Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3778) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

06.09:50~10:00Vietos savivaldos įstatymo 17 ir 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3779) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

07.10:00~10:10Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 2, 3, 9, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo, III ir V skyrių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3780) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

08.10:10~10:20Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo" ir jį keitusio Įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3782) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

09.10:20~10:35Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos staklių gamyklos akcinės bendrovės "Žalgiris" privatizavimo, veiklos ir likvidavimo aplinkybėms ištirti sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3788) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vasilij Fiodorov
10.10:35~10:50Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 3, 4, 9, 10, 12, 15, 44, 46, 49, 61, 68, 78, 135, 136, 155, 162, 163, 164 straipsnių, trisdešimt aštuntojo ir trisdešimt devintojo skirsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 44(1) straipsniu ir dvidešimt septintuoju (1) skirsniu bei keturiasdešimtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3784) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
11.10:50~11:10Lobistinės veiklos įstatymo 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3781) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
12.11:10~11:20Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3786) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas,
 • Bronius Bradauskas
13.11:20~11:40Seimo narių pareiškimai
r - 1a.Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3684) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas
r - 1b.Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo10 straipsnio 1 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3685) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3763) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3765(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 4.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4, 5, 6, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3758(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 5.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo papildymo 24(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3125) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Giedrė Purvaneckienė