Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

09/21/2004 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
556 Rytinis posėdis
001.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
002.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
01.10:00~10:05ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3826(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
02.10:05~10:10ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3829(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
03.10:10~10:30Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3725(3SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
04.10:30~10:35ĮSTATYMO dėl Konvencijos, apibrėžiančios Europos mokyklų statutą, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3830(SP)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
05a.10:35~11:05Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2281(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik
05b.Valstybinės kultūros paveldo komisijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3014(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik
06.11:05~11:15Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3778(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik
07.11:15~11:25Įstatymo "Dėl kultūros įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos" bei jį keitusio Įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3772) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

08.11:25~11:35Seimo NUTARIMO "Dėl 2003 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" PROJEKTAS (Nr. IXP-3820) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

09a.11:35~11:40Kai kurių įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, ir su jais susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3738) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

09b.Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3739) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

09c.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3740) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

10.11:40~11:45ĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo privilegijų ir imunitetų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3862) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

11.11:45~11:50ĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl trečiųjų valstybių atstovybių ir atstovų Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje statuso ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3864) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

12.12:00~13:00Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo V.Junoko atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3881) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

13.13:00~13:05ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3863) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

14.13:05~13:10Administracinių teisės pažeidimų kodekso 242 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3807) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15.13:10~13:20Mokslo ir studijų įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3799) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

16a.13:20~13:35Civilinės saugos įstatymo 3, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 11, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3854) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

16b.Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3855) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

16c.Branduolinės energijos įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3856) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

16d.Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3857) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

16e.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3858) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

16f.Įstatymo dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3859) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

16g.Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3860) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

17.13:35~13:40Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3865) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

18.13:40~13:50Karo policijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3744) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

19.13:50~14:15Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3786(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
20.14:15~14:25Bevariklio transporto įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3598(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
21a.14:25~14:40Teisininko privačios profesinės veiklos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1088) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Vidžiūnas,
 • Julius Sabatauskas,
 • Romanas Algimantas Sedlickas,
 • Eduardas Šablinskas
21b.Teisininko privačios profesinės veiklos įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1089) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Vidžiūnas,
 • Julius Sabatauskas,
 • Romanas Algimantas Sedlickas,
 • Eduardas Šablinskas
22.14:40~15:00Seimo narių pareiškimai
r - 1.Draudimo įstatymo 187 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3789) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas,
 • Gintautas Šivickas
r - 2.Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3841) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
r - 3a.Valstybinės vaiko teisių apsaugos įstaigos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3637) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Dalinkevičius
r - 3b.Valstybinės vaiko teisių apsaugos įstaigos įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3638) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Dalinkevičius
r - 4.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudėties" papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3873) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik,
 • Artūras Paulauskas
r - 5.Diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2481) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Giedrė Purvaneckienė
r - 6.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl branduolinės energetikos tęstinumo Lietuvoje" PROJEKTAS (Nr. IXP-3821) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazimira Danutė Prunskienė