Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

11/15/2005 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
105 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.11:00~11:10Aviacijos įstatymo 2, 6, 21, 33, 36, 44, 63, 66 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-739(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
1 - 2.11:10~11:20Energetikos įstatymo 1, 5, 20 straipsnių papildymo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-717(3)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
1 - 3a.11:20~11:35Seimo rinkimų įstatymo papildymo 5(1), 67(1) straipsniais ir 6, 18, 27, 30, 31, 34, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 straipsnių pakeitimo bei papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-842(4)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 3b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(2), 207(3), 207(5), 207(7), 207(8), 207(9), 207(10), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 207(11) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-843(3)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 4.11:35~11:45Tabako kontrolės įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 14, 17, 18 ir 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-759) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
1 - 5.11:45~11:50ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Suomijos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos denonsavimo PROJEKTAS (Nr. XP-723) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6.11:50~11:55ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Kanados sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-812) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.12:20~12:35Švietimo įstatymo 71 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-501Gr) [grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo priėmimas, grąžinto įstatymo priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 8.12:35~12:40Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos prevencijos komisijos nuostatų patvirtinimo" PROJEKTAS + nuostatai (Nr. XP-261(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 9a.12:40~12:55Pelno mokesčio įstatymo 2, 7, 16, 18, 21, 27, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43 straipsnių, 1, 3 priedėlių pakeitimo bei papildymo ir 44 straipsnio pripažinimo netekusiu galios bei Pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 37(1) bei 37(2) straipsniais ir Įstatymo 3 priedėlio papildymo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-814(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
1 - 9b.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-815(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
1 - 10.12:55~13:15Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-800(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 11a.13:15~13:40Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-542) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 11b.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-273) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vydas Gedvilas
1 - 11c.Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-639A) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
1 - 12.13:40~13:50Ūkininko ūkio įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-141) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jagminas
106 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-129(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
2 - 2.15:20~15:25ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-908) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.15:25~15:30ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-896) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4.15:30~15:40Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(3), 51(12), 55, 58, 70, 76, 77, 77(1), 84(1), 87, 89(1), 224, 242, 259(1), 262, 263, 268 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 51(18), 51(19), 51(20), 51(21), 51(22), 56(2), 58(1), 78(1), 89(2), 99(9) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-905) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.15:40~16:00Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-915) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.16:00~16:30Žemės ūkio ministrės K.D.Prunskienės atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 7.16:30~16:50Transporto lengvatų įstatymo 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-898) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė,
 • Valentinas Bukauskas
2 - 8.16:50~17:10Seimo narių pareiškimai
r - 1.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-294) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Čepas,
 • Vytautas Grubliauskas
r - 2.Valstybinių socialinio draudimo pensijų išmokėjimo pensininkams, turėjusiems draudžiamųjų pajamų, tvarkos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-281) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Matulevičius
r - 3.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 1 straipsnio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-650) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 4.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojų" papildymo ir pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-921) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vydas Gedvilas
r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo" PROJEKTAS (Nr. XP-913) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius