Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

12/13/2005 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
117 Rytinis posėdis
01Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 111:00~11:10Seimo narės Virginijos Baltraitienės priesaika
1 - 211:10~11:45Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-733(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
1 - 311:45~11:50Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-757) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 411:50~11:55Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-754) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 5a11:55~12:00Seimo kontrolierių įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-629(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
1 - 5bVaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo papildymo 5(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-630(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
1 - 612:15~12:20Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-780(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
1 - 7a12:20~12:30Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio 10 punkto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-973) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas
1 - 7bLietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-973A) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 812:30~12:40Seimo narių darbo sąlygų įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-947) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 912:40~12:50Seimo STATUTO dėl Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 10 straipsnio papildymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-945) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
1 -10a12:50~13:00Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo papildymo septintuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-674) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
1 -10bSeimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 6 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. XP-675) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
1 -11a13:00~13:40Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-277) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Violeta Boreikienė
1 -11bValstybės tarnybos įstatymo 11 ir 13 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-430(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Violeta Boreikienė
1 -11cValstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-716(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Violeta Boreikienė
1 -11dValstybės tarnybos įstatymo 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo, 24 straipsnio papildymo bei Įstatymo papildymo 16(1) ir 31(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-761(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Violeta Boreikienė
1 -1213:40~13:50ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-896) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

118 Vakarinis posėdis
2 - 115:00~15:20Konstitucijos 67, 119, 122 ir 124 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-786A) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Muntianas,
 • Vladimiras Volčiok
2 - 215:20~16:00Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto 73 straipsnio 3 dalies nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai" PROJEKTAS (Nr. XP-943) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Monkevičius,
 • Dalia Teišerskytė,
 • Nijolė Steiblienė,
 • Skirmantas Pabedinskas
2 - 316:00~16:10Darbo kodekso papildymo 162(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-163(4)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
2 - 416:10~16:30Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-863(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
2 - 516:30~16:35Cukraus įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-937) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6a16:35~16:45Žemės reformos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-930) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6bŽemės įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-931) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 717:00~17:15Garantinio fondo įstatymo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-952) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 817:15~17:25ĮSTATYMO dėl 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-935) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 917:25~17:35Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 123, 142(2), 142(4), 145, 225, 225(2), 227, 229, 232(1), 233, 237, 262, 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 136(1), 136(2), 142(5), 142(6), 142(7), 142(8), 142(9), 142(10), 142(11), 142(12) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-942) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -1017:35~17:40Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 148 straipsniu ir 225, 232(1), 237, 262 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-895) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -1117:40~17:50Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 27, 158, 159, 159(1), 159(2), 189(1), 189(3), 189(4), 189(12), 189(13), 221, 224, 246(3), 259(1), 324, 325 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 189(15), 247(11), 328(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-948) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -1217:50~18:00Seimo NUTARIMO "Dėl Dzūkijos nacionalinio parko konservacinio prioriteto zonos (Skroblaus gamtinio rezervato) ir Žemaitijos nacionalinio parko konservacinio prioriteto zonos (Plokštinės gamtinio rezervato) ribų planų patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-950) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -1318:00~18:10Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projekto" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. XP-958) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -1418:10~18:20Aukštojo mokslo įstatymo, Mokslo ir studijų įstatymo bei Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-932) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15a18:20~18:30Nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-933) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15bŠvietimo įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-934) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -1618:30~18:40Švietimo įstatymo 43 ir 69 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-619) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Steponavičius,
 • Dalia Teišerskytė
2 -1718:40~18:50Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-957) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -18a18:50~19:00Vyriausybės įstatymo 26, 41(1), 43 ir 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-970) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -18bVietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-971) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -18cApskrities valdymo įstatymo 20 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-972) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -1919:00~19:10Audito įstatymo 2, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 33, 35, 37, 48, 53, 54 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-975) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius
2 -2019:10~19:30Seimo narių pareiškimai
r - 1Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-960) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4, 5, 7 ir 13 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-961(2)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo" PROJEKTAS (Nr. XP-913(4)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
r - 4Valstybės kontrolės įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-756) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 5Seimo protokolinio nutarimo dėl Povilo Mindaugo Gylio ir kitų pareiškėjų peticijos "Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 73 straipsnio 3 dalies pakeitimo" projektas
r - 6aSeimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-979) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 6bŽuvininkystės įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-824) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Mikolaitis