Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

12/22/2005 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
124 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:40Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 16(1) ir 31(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-430(3)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
1 - 1b.Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-277) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Violeta Boreikienė
1 - 2.10:40~11:10Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-683A(3)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
1 - 3.11:10~11:20ĮSTATYMO dėl Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-667) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 4.11:20~11:50Principinės kariuomenės struktūros 2006 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2011 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-868) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 5.11:50~12:00Valstybės kontrolės įstatymo 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-902(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius
1 - 6.12:10~13:00Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-644(3)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė
1 - 7.13:00~14:00Vyriausybės valanda
125 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:40Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-733(4)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
2 - 2.15:40~16:00Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 37 straipsnio pakeitimo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 20, 27, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-944) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
2 - 3.16:00~16:20Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-957) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
2 - 4.16:20~16:30Žemės mokesčio įstatymo 6, 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-938) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
2 - 5.16:30~16:45Seimo NUTARIMO "Dėl valstybinio audito ataskaitos "Valstybiniai parkai: kontrolės ir tvarkymo funkcijų derinimas, siekiant išsaugoti kraštovaizdį"" PROJEKTAS (Nr. XP-992(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius
2 - 6.17:00~17:20Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS + naujos redakcijos programa (Nr. XP-825(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
2 - 7a.17:20~17:35Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-284(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7b.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-285(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8.17:35~17:55Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 65, 72 straipsnių, VI skyriaus ir priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-983) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 9.17:55~18:05Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-995) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 10.18:05~18:20Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1005) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 11.18:20~18:30Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 107(4) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1006) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 12.18:30~18:40Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projekto" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. XP-958) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 13.18:40~18:50Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-982) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 14.18:50~19:10Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo" PROJEKTAS (Nr. XP-913A) [pateikimo tęsinys, pateikimo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo 2006 metų delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje" PROJEKTAS (Nr. XP-1009) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3.Valstybės kontrolės įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-756) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas