Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

12/23/2005 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
126 Rytinis posėdis
0.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1.10:00~10:30Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko paskyrimo" PROJEKTAS (Nr. XP-988(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
10a.13:20~13:30Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-1018) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
10b.Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-990) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Šileikis,
 • Eligijus Masiulis
11.13:30~13:40Kvotinio cukraus gamybos mokesčio ir papildomo cukraus gamybos mokesčio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1007) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jagminas
12.13:40~14:00Seimo narių pareiškimai
2.10:30~11:00Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-683A(3)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
3.11:00~11:10Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-919(3)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
4.11:10~11:20Kelių transporto kodekso 14, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-864(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Pranas Vilkas
5.11:20~11:40Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-909) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
6a.12:00~12:50Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 10, 11, 16, 32, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 16(1) straipsniais bei 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. XP-331(5)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
6b.Seimo narių darbo sąlygų įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-947) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
7.12:50~13:00Seimo STATUTO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 21 straipsnio 1, 5 dalių pakeitimo ir 3, 4 dalių pripažinimo netekusiomis galios" PROJEKTAS (Nr. XP-829(3)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
8.13:00~13:10Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo 2006 metų delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje" PROJEKTAS (Nr. XP-1009) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
9.13:10~13:20Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1005) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)