Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

01/17/2006 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
131 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.11:00~11:40Teritorijų planavimo įstatymo 1, 2, 7, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35 ir 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-715(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Bosas
1 - 1b.Miškų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-376(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Bosas
1 - 2.11:40~11:45ĮSTATYMO dėl 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-935) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Karosas
1 - 3.11:45~12:00Akcizų įstatymo 35 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-660(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
1 - 4.12:20~13:10Farmacijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-790(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 - 5a.13:10~13:50Valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS + kodeksas (Nr. XP-926(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
1 - 5b.Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo ir Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-927) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
1 - 5c.Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-928) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
1 - 6.13:50~14:10Seimo NUTARIMO "Dėl Sausio 13-osios agresijos 15-ųjų metinių" PROJEKTAS (Nr. XP-1033(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Juknevičienė,
 • Algis Kašėta,
 • Artūras Paulauskas
132 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:05ĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų ir su jomis susijusių programų skatinimo, suteikimo ir naudojimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-479(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2.15:05~15:10ĮSTATYMO dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos tarptautinių sutarčių ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-1049) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.15:10~15:15ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje, ir prie Pirmojo ir Antrojo protokolų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų aiškinti šią konvenciją ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-1048) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4.15:15~15:45Konstitucijos 134 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-963) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis,
 • Artūras Skardžius
2 - 5a.15:45~16:00Baudžiamojo kodekso 162, 166, 167, 196, 197, 198, 198(1), 198(2), 214, 215, 262, 309 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 257(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-977) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Šiaulienė,
 • Saulius Pečeliūnas,
 • Algis Kašėta,
 • Alvydas Sadeckas,
 • Rimantas Bašys
2 - 5b.Baudžiamojo proceso kodekso 154 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-978) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Šiaulienė,
 • Saulius Pečeliūnas,
 • Algis Kašėta,
 • Alvydas Sadeckas,
 • Rimantas Bašys
2 - 6.16:00~16:30Ūkio ministro K.Daukšio atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 7.16:30~16:40Cukraus ir perdirbtų produktų atsargų deklaravimo ir perteklinių atsargų vienkartinio apmokestinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1017) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8.16:40~16:50Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-1040) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 9.17:00~17:05ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl azoto oksidų išmetamų kiekių ar jų tarpvalstybinių pernašų ribojimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-811(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 10.17:05~17:10Įstatymo "Dėl Monrealio protokolo dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį, Londono ir Kopenhagos papildymų bei pataisų ratifikavimo" 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-62(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 11.17:10~17:25Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1041) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 12.17:25~17:40Valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo, Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 4 straipsnių ir Įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1042) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė
2 - 13.17:40~18:00Seimo narių pareiškimai
r - 1a.Civilinio kodekso 6.929 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-707) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
r - 1b.Mokesčių administravimo įstatymo 83 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-708) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
r - 1c.Mokėjimų įstatymo 1, 2, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-709) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties pavirtinimo" 1, 5, 7 ir 12 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-1053(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo 2006 metų delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-1052) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
r - 4.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-1050) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
r - 5.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW veiklai ištirti sudarymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-1051) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas