Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

01/19/2006 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
133 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:50Socialinių paslaugų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-654(4)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 1b.Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-655(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
1 - 1c.Apskrities valdymo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-656(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
1 - 1d.Išmokų vaikams įstatymo 2, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-657(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 2a.10:50~10:55Administracinių teisės pažeidimų kodekso 239(4) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-380(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 2b.Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5, 8, 10, 29, 30 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-917(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 3a.10:55~11:05Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties pavirtinimo" 1, 5, 7, 9 ir 12 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-1053(3)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
1 - 3b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto sudėties patvirtinimo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-962) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
1 - 4.11:05~11:15Kariuomenės drausmės statuto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja statuto redakcija) (Nr. XP-601(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 5.11:15~11:20Įstatymo "Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, jos ketvirtojo, septintojo ir vienuoliktojo protokolų ratifikavimo" pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-787) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Karosas
1 - 6.11:20~11:45Medžioklės įstatymo 7, 8, 11, 13, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-693Gr) [grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo priėmimas, grąžinto įstatymo priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7a.12:00~13:00Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-520(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 7b.Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-521(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 7c.Įstatymo "Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos" 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-522(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 7d.Įstatymo "Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos" įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-523(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 7e.Įstatymo "Dėl deputatų, įtariamų sąmoningu bendradarbiavimu su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis, mandatų patikrinimo" pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-524) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 7f.Prezidento rinkimų įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-525(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
1 - 7g.Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 91, 93 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 93(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-526(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
1 - 7h.Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 99 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-527(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
1 - 7i.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 89 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-528(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
1 - 7j.Advokatūros įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-529) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 7k.Antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-530) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 7l.Asmens ir turto saugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-531) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 7m.Notariato įstatymo 3 ir 23 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-532) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 7n.Švietimo įstatymo 48 ir 61 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-533(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė
1 - 7o.Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos statuto 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-534) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 7p.Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-535) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 7r.Dokumentų ir archyvų įstatymo 1, 2, 3, 20 straipsnių papildymo ir pakeitimo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-536(3)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
1 - 7s.Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-537(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
1 - 7š.SEIMO NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Lietuvos archyvų departamento Valdymo ir metodikos tarybos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. XP-538) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
1 - 8.13:00~14:00Vyriausybės valanda
134 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Audito įstatymo 2, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 33, 35, 37, 43, 45, 48, 53, 54 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 • Artūras Skardžius
2 - 2a.15:20~15:30Vyriausybės įstatymo 26, 41(1), 43, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-970(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
2 - 2b.Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-971) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
2 - 2c.Apskrities valdymo įstatymo 20 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-972(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Mikelis
2 - 3.15:30~15:50Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio, 3 ir 4 priedėlių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-996(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas
2 - 4a.15:50~16:30Valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS + kodeksas (Nr. XP-926(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
2 - 4b.Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo ir Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-927) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
2 - 4c.Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-928) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė
2 - 5.16:30~16:40Konsulinio statuto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1047) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.16:40~17:00ĮSTATYMO dėl Lietuvos 2007- 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos patvirtinimo PROJEKTAS (Nr. XP-1022) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius,
 • Algis Čaplikas,
 • Valentinas Mazuronis,
 • Algirdas Monkevičius,
 • Petras Auštrevičius