Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

12/18/2007 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
365 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:15Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:15~10:25Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 24, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 5(2) ir 7(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2626(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:25~10:35Administracinių teisės pažeidimų kodekso 77, 83(1), 83(2), 110(1), 123, 142(2), 142(4), 145, 163(2), 173(16), 188(15), 193(2), 224, 225, 225(2), 227, 229, 231, 232(1), 233, 237, 259(1), 262, 264, 271, 281, 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 44(6), 115(3), 134(1), 136(1), 136(2), 142(5), 142(6), 142(7), 142(8), 142(9), 142(10), 214(28), 214(29), 270(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-942(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:35~10:50Elektroninių ryšių įstatymo 1, 3, 7, 12, 34, 77 straipsnių, devintojo skirsnio ir priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2455(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Remeika, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.10:50~11:00Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2730(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6a.11:00~11:15Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1252(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6b.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1253(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Violeta Boreikienė, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6c.Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1254(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.11:15~11:20Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1504) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.11:20~11:30Valstybinių pensijų įstatymo 4, 5, 6, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2253(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.11:30~11:35Valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1814(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10a.11:35~11:45Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 28, 34 ir 41 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2517(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Čepas, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10b.Karo prievolės įstatymo 18 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2518) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Čepas, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11.12:00~12:05Socialinių įmonių įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2133(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12.12:05~12:20Atominės elektrinės įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2700A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Auštrevičius
1 - 13.12:20~12:40Žemės įstatymo 5, 14, 19, 46, 49, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 11 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1906(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Rinkevičius, Komiteto pirmininkas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vladimiras Volčiok, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Jagminas, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rimantas Jonas Dagys, Komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 14.12:40~12:50Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2520(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Rinkevičius, Komiteto pirmininkas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 15.12:50~13:10Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1792(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Kamblevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 16.13:10~13:20Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1893(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Mikolaitis, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Ramūnas Garbaravičius, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 17.13:20~13:40Seimo NUTARIMO "Dėl R.Valentukevičiaus paskyrimo Seimo kontrolieriumi" PROJEKTAS (Nr. XP-2775) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Muntianas
1 - 18.13:40~14:00Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą su prašymu rasti galimybę pagreitinti Juro Abromavičiaus žūties aplinkybių tyrimo bylos perdavimą į teismą" PROJEKTAS (Nr. XP-2747(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
r - 1a.Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 9 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2470) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1b.Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2471) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės finansinio audito" PROJEKTAS (Nr. XP-2748) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2169) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Saulius Lapėnas
366 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:05Vidaus reikalų ministro priesaika
2 - 2.15:05~15:25Gamtinių dujų įstatymo 3, 6, 7, 8, 16, 23, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2408) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas, Ministras, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2 - 3.15:25~15:35Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 52 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2534) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4a.15:35~15:55Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 6, 8, 14, 17 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2654(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4b.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 6, 8 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo 1, 2, 4 straipsnių pripažinimo negaliojančiais ir 3, 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2655(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4c.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 31, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2652(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4d.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 2, 3, 5 straipsnių pripažinimo negaliojančiais ir 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2653(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4e.Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 8, 15, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2656(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4f.Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 2, 3, 5, 6 straipsnių pripažinimo negaliojančiais ir 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2657(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4g.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2658(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4h.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 26, 27 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2659(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5.15:55~16:15Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Audito komiteto atlikto šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo parlamentinio tyrimo išvadų" 3 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2583) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Audrius Endzinas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6a.16:15~16:40Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1212) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
2 - 6b.Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1213) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
2 - 7.17:00~17:10Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1211) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
2 - 8.17:10~17:30Lygių galimybių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2384(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 9.17:30~17:40Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1, 4, 7, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir 1 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2758) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Kundrotas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 10.17:40~17:55Rinkliavų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2607) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas
2 - 11a.17:55~18:30Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 54 ir 57 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2694) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas
2 - 11b.Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 7, 13 ir 18 skyrių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2695) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas
2 - 11c.Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2696) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas
2 - 12.18:30~18:50Seimo narių pareiškimai