Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

02/01/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
383 Rytinis neeilinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2a.10:10~10:30Atominės elektrinės įstatymo 8, 10, 11, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2799(4)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė, Komiteto pirmininkė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2b.Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2807(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Bašys, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:30~11:00Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 3 priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1792Gr) [grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Kamblevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.11:00~11:20Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" 2, 5, 8, 26, 32, 34, 35, 40, 43, 46, 50, 51, 71, 72, 90, 99, 104, 113, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 134 straipsnių, III skyriaus pirmojo skirsnio pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 49(2) straipsniu, 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2186(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arminas Lydeka, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.11:20~11:35Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1350(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arminas Lydeka, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.11:35~11:45Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Antikorupcijos komisijos sudarymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2832) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimas
384 Vakarinis neeilinis posėdis
2 - 1a.13:00~14:00Atominės elektrinės įstatymo 8, 10, 11, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2799(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė, Komiteto pirmininkė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.14:00~14:05Aplinkos ministro Artūro Paulausko priesaika
2 - 3.14:05~14:10Seimo kontrolieriaus Romo Valentukevičiaus priesaika
2 - 4.14:10~14:40Diskusija dėl vidutinės trukmės laikotarpio infliacijos valdymo (Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo ir Lietuvos banko valdybos pirmininko Reinoldijaus Šarkino pranešimai)
2 - 5a.14:40~15:00Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo, 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 8(1), 16(1), 19(1) straipsniais įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2559(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jagminas, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5b.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2560(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5c.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2005 metų ataskaitos" 1 ir 2 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2561(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Saulis, Komiteto narys, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6.15:00~15:30Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos kariuomenės organizavimo principų" PROJEKTAS (Nr. XP-2752(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas, Redakcinė k-ja
2 - 7.15:30~15:45Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2034A(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas, Komiteto pirmininkas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8.15:45~16:10Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2685(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9.16:10~16:30Seimo NUTARIMO "Dėl duomenų apie valstybės įmonių, valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų darbuotojų darbo užmokestį teikimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2830) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Donatas Jankauskas, Komiteto pirmininkas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 10a.16:30~17:00Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1, 3, 6, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1955(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 10b.Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1956(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 11.16:30~16:50Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimų grėsmių Lietuvos valstybės konstitucinei sandarai sudarymo" PROJEKTAS (Nr. XP-2837) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Mazuronis, / 48 SN
r - 2.Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 3, 14 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2800(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas