Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

03/13/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
387 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2a.10:10~10:30Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo, 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 8(1), 16(1), 19(1) straipsniais įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2559(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jagminas, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2b.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2560(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2c.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2005 metų ataskaitos" 1 ir 2 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2561(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Saulis, Komiteto narys, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:30~10:40Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2034A(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas, Komiteto pirmininkas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:40~11:10Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos kariuomenės organizavimo principų" PROJEKTAS (Nr. XP-2752(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas/, redakcinė komisija
1 - 5.11:10~11:25Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2685(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.11:25~11:40Peticijų įstatymo 2, 4, 5, 7, 9, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1745(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arimantas Dumčius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7a.12:00~12:30Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimų grėsmių Lietuvos valstybės konstitucinei sandarai sudarymo" PROJEKTAS (Nr. XP-2837) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Mazuronis/, 48 SN
1 - 7b.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl grėsmių Lietuvos valstybės interesams, nacionaliniams projektams ir valstybės nacionaliniam saugumui" PROJEKTAS (Nr. XP-2890) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Šiaulienė/, 36 SN,
 • Valentinas Mazuronis/, 48 SN
1 - 7c.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl grėsmių Lietuvos valstybės interesams, nacionaliniams projektams ir valstybės nacionaliniam saugumui" PROJEKTAS (Nr. XP-2890A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas/ 37SN
1 - 8.12:30~13:30Vyriausybės valanda
388 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:10Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1730(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ona Valiukevičiūtė, Komiteto narė, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:10~15:20Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2055(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik, Pirmininkas, Švietimo ir mokslo pakomitetis, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.15:20~15:45Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2114(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Dautartas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Bronius Pauža, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas Komisijos pirmininkas, Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.15:45~16:00Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2256(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto narė, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5a.16:00~16:30Seimo NUTARIMO "Dėl švietimo darbuotojų atlyginimų" PROJEKTAS (Nr. XP-2882) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Jonas Dagys,
 • Andrius Kubilius
2 - 5b.Seimo NUTARIMO "Dėl bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimų" PROJEKTAS (Nr. XP-2882A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Steponavičius,
 • Petras Auštrevičius,
 • Kęstutis Glaveckas,
 • Gintaras Šileikis
2 - 6.16:30~16:50Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio gynybos pajėgų vado, generolo Adolfo Ramanausko- Vanago ir kitų nužudytų Laisvės kovų dalyvių palaidojimo vietų išaiškinimo ir paskelbimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2883) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Mazuronis, Frakcijos seniūnas, "Tvarka ir Teisingumas" frakcija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7.17:00~17:15Įmonių bankroto įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13(1), 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2850) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas, Ministras, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2 - 8.17:15~17:20ĮSTATYMO dėl Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2756) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas, Ministras, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2 - 9.17:20~17:25ĮSTATYMO dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2820) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 10.17:25~17:30ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendro karinio dalinio sudarymo tarptautiniam saugumui ir taikai palaikyti bei atkurti denonsavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2703) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas, Ministras, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
2 - 11.17:30~17:45Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2858) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 12a.17:45~18:00Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 straipsnių ir Įstatymo 1, 2 priedų pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2711) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija
2 - 12b.Atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 8 straipsnių ir Įstatymo 5 priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2712) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija
2 - 13.18:00~18:20Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 6, 7, 11, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 36, 37 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2842) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija
2 - 14.18:20~18:40Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2892) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Muntianas,
 • Česlovas Juršėnas
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Etikos ir procedūrų komisijos" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2699(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2879) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 4.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4(1) straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2880(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 5.Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2478) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Saulius Bucevičius,
 • Valentinas Bukauskas