Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

04/08/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
397 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:15Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2a.10:15~10:30Pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 38(1), 47, 50 straipsnių, 1, 3 priedėlių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 17(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2669(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Birutė Vėsaitė, Komiteto pirmininkė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2b.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 36 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2670(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramūnas Garbaravičius, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:30~10:45Pelno mokesčio įstatymo 3, 33, 34, 35, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2844(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Birutė Vėsaitė, Komiteto pirmininkė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:45~11:00Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2470(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Rimas, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5a.11:00~11:40Seimo NUTARIMO "Dėl pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ilgalaikio didinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2882(3)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas, Komiteto pirmininkas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Zigmantas Balčytis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5b.Seimo NUTARIMO "Dėl pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ilgalaikio didinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2882(3)A) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas, Komiteto pirmininkas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.12:00~13:00Seimo NUTARIMO "Dėl Andriaus Kubiliaus atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų" PROJEKTAS (Nr. XP-2954) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas,
 • Andrius Kubilius
1 - 7.13:00~13:20Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr.22 "Dėl pritarimo akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" valstybei nuosavybės teise priklausančių 34 procentų akcijų pirkimo- pardavimo sutarties, šios sutarties priedų, taip pat akcininkų sutarties projektams" 1 ir 2 punktai bei 2004 m. kovo 18 d. nutarimas Nr.292 "Dėl ilgalaikės gamtinių dujų tiekimo sutarties tarp akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" ir atvirosios akcinės bendrovės "Gazprom" papildymo projekto" pagal turinį, reguliavimo apimtį ir priėmimo tvarką atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 5 dalims, 128 straipsnio 1 daliai" PROJEKTAS (Nr. XP-2801) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
1 - 8.13:20~13:40Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento 2002 m. birželio 14 d. dekreto Nr.1806 "Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga" 1 straipsnis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi apdovanojamas Rusijos Federacijos pilietis Vladimiras Jakuninas, neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintam atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekiui ir teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai, 67 straipsnio 18 punktui, 77 straipsnio 2 daliai, 82 straipsnio 1 daliai, 84 straipsnio 22 punktui bei Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo 1 ir 4 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsniui, 24 straipsnio 1 daliai, 80 ir 81 straipsniams" PROJEKTAS (Nr. XP-2869) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Saulius Pečeliūnas
r - 1.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4(1) straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2880(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 2 ir 11 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2969) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3.
398 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2941) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jagminas,
 • Liudvikas Sabutis
2 - 2a.15:20~15:45Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos 2005 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-2957) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas
2 - 2b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos 2006 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-2831(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas
2 - 3.15:45~16:00Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 166(1) straipsniu ir 5, 221, 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2713) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Palaitis
2 - 4a.16:00~16:45Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2007 metų veiklos ataskaita
 • Aušrinė Burneikienė, Lygių galimybių tarnybos kontrolierė
2 - 4b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2007 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-2940) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arminas Lydeka, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5a.17:00~17:20Mokslo ir studijų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2905) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Steponavičius,
 • Andrius Kubilius
2 - 5b.Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2906) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Steponavičius,
 • Andrius Kubilius
2 - 6a.17:20~17:40Mokslo ir studijų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2905A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Roma Žakaitienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
2 - 6b.Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2909) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Roma Žakaitienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
2 - 6c.Viešųjų įstaigų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2910) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Roma Žakaitienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
2 - 6d.Žemės įstatymo 7, 9, 10 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2911) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Roma Žakaitienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
2 - 7.17:40~18:00Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 34 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 34(8), 34(9), 34(10), 34(11) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2903) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 8.18:00~18:20Administracinių teisės pažeidimų kodekso 56(2), 64 ir 244 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2716) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 10.18:40~19:00Seimo narių pareiškimai